13 Μαΐου 2021

Οἱ περιπέτειες τῶν ἐθνικῶν ὀνομάτων τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ τίτλος ἀνήκει στὸ θαυμάσιο βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Κ. Χρήστου, «Οἱ περιπέτειες τῶν ἐθνικῶν ὀνομάτων τῶν Ἑλλήνων» (δ' ἔκδ. Κυρομάνος, 1993· α' ἔκδ. 1960). Αὐτὸ καὶ ἄλλα βιβλία, καὶ περισσότερο οἱ συζητήσεις μὲ φίλους στὸ Ἑλληνικὸ Διαδίκτυο, μὲ ὤθησαν νὰ συγκεντρώσω τὸ παρακάτω ὑλικό.

Ποιές ἀρχαῖες γνώσεις, ποιές ἀρχαῖες ἀ-λήθειες κρύβονται στὰ πολλὰ ἐπίπεδα συμβολισμοῦ τῆς μυστηριώδους, θαυμαστῆς καὶ πολυσήμαντης λέξεως «Ἑλλάς»; (Ἀλλὰ καὶ «Γραικὸς» καὶ «Ῥωμαῖος»;)
Ποιές εἶναι οἱ περιπέτειες τῶν ἐθνικῶν μας ὀνομάτων στὸν ῥοῦν τῆς πολυχιλιετοῦς μας ἱστορίας;
«Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις» μᾶς λέγει τὸ ἀρχαῖο ῥητό, καὶ ἡ σοφία αὐτὴ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ἡ ἐθνικὴ μας αὐτογνωσία.

Ονομασίες των Ελλήνων.

Μὴ ἐντραπῶμεν, ἀδελφοί, μηδὲν δειλοὶ φανῶμεν·

Ἑλλήνων παῖδες εἴμεθεν, ὡς Ἕλληνες φανῶμεν.

ἂς δράμωμεν εἰς τὰ τοιχιά, μη δόλως ἀμελοῦμεν.


Βελισάριος

απόσπασμα απο την
"Ριμάδα περί Βελισαρίου"

Byzantine decadence.

 Decadence, Rome and Romania, the Emperors Who Weren't, and Other Reflections on Roman History

Ἡ Ῥωμανία πῶς σοι φαίνεται;
Στήκει ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἢ ἠλαττώθη;

Αγγλικό κείμενο
(αξίζει να το ξεσκαλίσετε)

κλικ στην εικόνα

ROME AND ROMANIA 27 BC-1453 AD


Ἡ Ῥωμανία πῶς σοι φαίνεται;
Στήκει ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἢ ἠλαττώθη;


Αγγλικό κείμενο
(αξίζει να το ξεσκαλίσετε)

I. THE FIRST EMPIRE, "ROME,"
27 BC-284 AD, 310 years

II. THE SECOND EMPIRE,
EARLY "ROMANIA," 284 AD-610 AD,
Era of Diocletian 1-327, 326 years

III. THE THIRD EMPIRE,
MIDDLE "ROMANIA," EARLY
"BYZANTIUM," 610 AD-1059 AD,
Era of Diocletian 327-776, 449 years

IV. THE FOURTH EMPIRE,
LATE "ROMANIA" OR "BYZANTIUM,"
1059 AD-1453 AD,
Era of Diocletian 776-1170, 394 years


 ΠΗΓΗ

http://www.romanity.org/htm/frame_friesian_en.htm

 

Η χώρα που λεγόταν Ρωμανία.

Εισαγωγή
Κατά τη τρέχουσα ορολογία η φράση "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" αναφέρεται σε μια πολιτική πραγματικότητα που κάποτε κυριάρχησε στον κόσμο της Μεσογείου.
Η πόλη που ονομάζεται Κωνσταντινούπολη ή (στους σημερινούς χάρτες) Ισταμπούλ ήταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" γεννήθηκε με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα στη θέση του Βυζαντίου, της αρχαίας Ελληνικής αποικίας. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 1ος (πεθ. 337) ονόμασε τη πόλη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος στην καινούργια πόλη μετέφερε την πρωτεύουσα του και αργότερα της έδωσε και το όνομα του. Οι διάδοχοι του Κωνσταντίνου του 1ου έζησαν στην Κωνσταντινούπολη χωρίς διακοπή μέχρι το 1204. Το 1204, οι Σταυροφόροι από τη Δυτική Ευρώπη, παρέκκλιναν από την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα, κυρίευσαν και λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη. Κράτησαν την πόλη μέχρι το 1261. Οι "Βυζαντινοί" επανίδρυσαν τη "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" στην Κωνσταντινούπολη το 1261 μετά την εκδίωξη των " Φράγκων". Το 1453, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Η "Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει.

Από την Ρωμανία στην Ρούμελη.

smerdaleos

Η μετάβαση από την Ρωμανία στην Οθωμανική Ρούμελη (Rūm-ėli = «Ῥωμαίων γῆ»).

1. Η γεωγραφική «Ρωμανία» μετά την Άλωση\

κλικ στον χάρτη


Ρωμανία, Ρουμανία, Ρούμελη.

Κείμενο σχετικά με την προέλευση και σημασία των όρων «Ρωμανία», «Ρουμανία» και «Ρούμελη.  

ΤΟΥ ΔΡ. ΚΩΣΤΑ ΒΙΤΚΟΥ 

«Στη Δύση, η ιδέα του “Imperator Romanorum” επέζησε για να περιγράφει τον εκάστοτε Ρωμαιοκαθολικό ηγεμόνα μέχρι το 19ο αιώνα. Το 1508, ο Πάπας εξουσιοδότησε τον “Rex Romanorum” (Βασιλιά) να αποκαλείται “Imperator Romanorum Electus” (Εκλεγμένος Αυτοκράτωρ Ρωμαίων) χωρίς την τελετή στέψης στη Ρώμη.
»Ο Βολταίρος χλεύαζε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη δύση της. Όπως σαρκαστικά έλεγε, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία “…δεν ήταν ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία”. Όπως και σε άλλα θέματα, ο Βολταίρος γελοιοποιούσε τα πράγματα στα οποία πίστευαν οι άλλοι. Μέχρι το τέλος, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Καθολικοί, αναφέρονταν στην “Sacrum Romanorum Imperium” (Aγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) ως μια σοβαρή και σημαντική υπόθεση. Πάντως, οι Δυτικοευρωπαίοι δεν αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι ούτε ονόμαζαν την πατρίδα τους Ρωμανία. Αυτές οι λέξεις αποδίδονταν, έστω και απρόθυμα, στην Κωνσταντινούπολη.

29 Απριλίου 2021

Ελληνικοί στίχοι στην ποίηση του Τζελαλεντίν Ρουμί , και του γιου του, του Σουλτάνου Walad

Ο μεγάλος Πέρσης ποιητής Ρουμί έγραψε κάποια ποιήματα στα καππαδοκικά ελληνικά. Αυτοί οι στίχοι είναι μία από τις πρώτες λογοτεχνικές μαρτυρίες τις προφορικής καππαδοκικής καθομιλουμένης.

Ακολουθούν ελληνικοί στίχοι στην ποίηση του Mawlana Jalal ad-Din Rumi (1207-1273), και του γιου του, του Σουλτάνου Walad (1226-1312) στην ιστοσελίδα του γνωστού μας γλωσσολόγου Νίκο Νικολάου :

Ἡλληνιστεύκοντος
Set Union of Greek and Linguistics
Greek Verses of Rumi & Sultan Walad 

Στην οποία όμως θα μεταφερθούμε μέσω της ιστοσελίδας https://sarantakos.wordpress.com μπας και  βγάλουμε καμιά άκρη με τις ιστοσελίδες του Νίκ εσείς απλά κάντε κλικ στους υπερσύνδεσμους.

Τα ελληνικά ποιήματα του Τζελαλεντίν Ρουμί
(μια συνεργασία του Νίκου Νικολάου)
 

http://www.opoudjis.net/Play/rumiwalad.html#
http://hellenisteukontos.opoudjis.net/
https://sarantakos.wordpress.com/2019/06/06/nikolaou-7/

Δερβίσηδες και δερβίσικοι τεκέδες στην Κρήτη τα χρόνια των Οθομανων.