17 Απριλίου 2020

Οδηγός ορέων.

Στον φίλο Αξά*
Αντί αφιέρωμα ζωής, κατευόδιο μνήμης

Λόγος δίχως ΕΙΝΑΙ.

Λόγια φερμένα από της νύχτας την ανάγκη ,
παρασυρμένα από οδυρμούς κατατρεγμένων.
Φάρος Ελπίς των ελαχίστων, 

κι όσων οι χίμαιρες πραγματώθήκαν.
Μακριά τα λογύδρια από εσένα ,
και οι λόγοι συμπαθείας σύμφυτε,
διάολε,
όσο ψημιδευτά κι αν ήχουν  

δεν κάνουν παρά κοπανιστόν αέρα.
Εσπερινοί απόηχοι εσάνς εφήβων ,
γιατρεύουν τις πληγές πάνω στις σάρκες,
των κεκραμένον νοημάτων εξορκίζουν 

του Χρόνου πριν να ΄ρθεί η κατακλείδα…
                                                  

*Δημήτρης Κορνάρος

10 Απριλίου 2020

ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το ανά χείρας βιβλιάριον περιήλθεν προ πολλών ετών, όλως τυχαίως, εις χείρας μου. Μοί τό προσέφερεν πρός άγοράν μία γνωστή μου κυρία της πόλεώς μας. 'Ητο δεμένον εις το τέλος ενός πολυσελίδου θρησκευτικού βιβλίου και έφερε τον τίτλον Κων. Πρακτικίδου Χωρογραφία της Κρήτης. Είχεν εκδοθή το έτος 1900 ... Το περιεχόμενος του βιβλιαρίου τούτου μοί έκαμεν αμέσως μεγάλης εντύπωσιν. Επειδή δεν εγνώριζαν πολλά περί του συγγραφέως του, έγραψα αμέσως και εζήτησα σχετικάς πληροφορίας από τον εκ Χανίων "Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών αξιότιμον κ. Νικόλαος Β. Τωμαδάκην, όστις είχε την καλωσύνην να μοι παράσχη ευγενώς το πολύτιμον εκτενές σημείωμα, όπερ διαλαμβάνεται έν αρχή του παρόντος αναδημοσιεύματος και διά τό όποιον τον ευχαριστώ θερμότατα και εντεύθεν. Πρόκειται περί σπανιωτάτου, δισευρέτου βιβλιαρίου, μή άνευρισκομένου ούτε εις τάς κυριωτέρας βιβλιοθήκας των Αθηνών, ούτε εις ιδιωτικάς τοιαύτας, καθ' όσον ήρώτησα και ήρεύνησα. Δεν προέρχεται το βιβλιάριον τούτο από την βιβλιοθήκης του Ζαχ. Πρακτικίδη, χειρόγραφον αντίγραφον του οποίου έχει κατατεθή εις το Ιστορικόν Αρχείον της Κρήτης εις Χανιά. Από περιγραφικής απόψεως των τριών πόλεων φρουρίων της Κρήτης, και πρό παντός του Ηρακλείου, το βιβλιάριον τούτο είναι ανεκτίμητον. Ασφαλώς θα πρόκειται περί εκθέσεως μυστικού πράκτορος ξένου Κράτους, ως απεφάνθη ο καθηγητής άξιοτ. κ. Νικ. Β. Τωμαδάκης. Λόγω των δυσκόλων εκδοτικών περιστάσεων, τάς οποίας διερχόμεθα νύν εν Ηρακλείω την επανέκδοσιν του σπανίου τούτου βιβλίου ανέλαβεν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικ. Λεβεντάκης, τον οποίον και το Προεδρείον του συγχαίρω εγκαρδίως και εύχομαι να καταστήσουν τούτο γνωστόν και προσιτόν εις πάντα Κρητα.
( Ο δωρητής Ν. Σταυρινίδης )
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
εις την έκδοσιν της ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
πραγματευομένη  περί του περιεχομένου, της αξίας και του συντάκτου αυτής 

Ο Νίκος Σταυρινίδης και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ο παππούς μου Νίκος Σταυρινίδης και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Tου Μάριου Χατζόπουλου*
Ο Νίκος Σταυρινίδης, ή μάλλον ο Νίκος Καψής όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, άρχισε τη ζωή του στα 1895 σε ένα παραθαλάσσιο χωριό με τούρκικο όνομα και Καρυστινούς μετοίκους στα παράλια της Μ. Ασίας. Γόνος μιας μάλλον ευκατάστατης – για τα μέτρα του τόπου του - οικογένειας με τέσσερα παιδιά, ο Νίκος έδειξε από μικρός μια ιδιαίτερη κλίση στα γράμματα. Όταν τελείωσε το Δημοτικό, ο πατέρας του τον έστειλε στην κοντινή Σμύρνη για να συνεχίσει στο Γυμνάσιο. Ο Νίκος άφησε πίσω του την θαλπωρή των δικών του ανθρώπων και ξανοίχτηκε στον κόσμο: η Σμύρνη ήταν μια μητρόπολη θελκτική και φωτισμένη με θέατρα, σχολεία, καφενεία και πορνεία, πολυάνθρωπη, πολύβουη, πολύγλωσση. Φοιτώντας σε φημισμένα σχολεία της εποχής, όπως στο ελληνογαλλικό Λύκειο του Αρώνη και κατόπιν στην αγγλική σχολή Μπάξτερ, ο Νίκος, με απανωτές υποτροφίες, έμελλε να αποκτήσει μια γερή εγκύκλιο παιδεία, μια εκπληκτική γλωσσομάθεια, κι ένα καινούργιο όνομα: για να εγγραφεί στο Λύκειο Αρώνη ο καθηγητής τον ρώτησε πως ονομάζεται. «Καψής» απάντησε ο νεαρός. «Α» έκανε με απέχθεια ο καθηγητής «αυτό είναι τουρκικό, το όνομα του πατέρα σου ποιο είναι;». «Σταύρoς» ήταν η απάντηση. «Ε, τότε το επώνυμό σου είναι Σταυρινίδης», αποφάσισε ο ελληνολάτρης καθηγητής. Αν σήμερα ηχούν όλα αυτά λίγο πομπώδη, έναν αιώνα πριν, στις αρχές του 20ου, δεν ήταν.

8 Απριλίου 2020

Η Κρήτη έδινε ζωή...

Η αυτάρκεια όπλο κατά της πείνας στα χρόνια της κατοχής.
Η αυτάρκεια της Ελλάδας σε όλα σχεδόν τα προϊόντα την περίοδο της Κατοχής έσωσε εκατομμύρια Έλληνες από την πείνα, παρά τις τρομερές απώλειες του δοκιμαζόμενου πληθυσμού, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους, ή οπουδήποτε αλλού ήταν κουρνιασμένοι, για να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες.
Η μεγάλη αυτάρκεια των αγαθών βοήθησε ώστε να σωθούν από την πείνα όχι μόνο οι κάτοικοι της υπαίθρου, αλλά και πολλοί κάτοικοι στις μεγαλουπόλεις, όπου στέλνονταν τεράστιες ποσότητες αγροτικών προϊόντων!
Η "Ν.Κρήτη" ερεύνησε την υπόθεση αυτή, φέροντας στη δημοσιότητα στοιχεία από μαρτυρίες και απόψεις ανθρώπων που γνωρίζουν, έχουν μελετήσει αυτές τις καταστάσεις και είναι σε θέση να στείλουν τα δικά τους μηνύματα για τη σημερινή Ελλάδα και την άκρως επικίνδυνη φάση στην οποία βρίσκεται ο Ελληνικός λαός. Μάλιστα όσοι μίλησαν στην εφημερίδα μας, εκφράζουν την προσωπική τους ανησυχία για νέες "κατοχικές" συνθήκες στο άμεσο ή απώτερο μέλλον, που ετούτη τη φορά θα βρουν μια Ελλάδα που ουδεμία σχέση έχει με την κατοχική Ελλάδα της δεκαετίας του '40 υπό την έννοια, ότι εκείνη η Ελλάδα ήταν πολύ ισχυρή διατροφικά, σε αντίθεση με τη σημερινή που έχει..."φάει" τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της...Και που εξαρτάται σε απόλυτο, σχεδόν, βαθμό, από τα εισαγώμενα προϊόντα.
"Κινδυνεύουμε κάθε στιγμή"

Το ζήτημα της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας

Του Κώστα Μπούντα,.
H Ελληνική Τράπεζα Γενετικού υλικού και η προσπάθεια διάσωσης φυτικών γενετικών πόρων
Η εμπορική βελτίωση που εισάγεται στους σπόρους από τις πολυεθνικές γίνεται ολοένα και πιο ξένη και άσχετη σε σχέση με τις πραγματικές ανησυχίες του γεωργικού κόσμου.
Η επικέντρωση της βιομηχανίας σπόρων σε μη βιώσιμους χαρακτήρες που προέρχονται από πολύ μικρό αριθμό γονιδίων, απειλεί να αφήσει τη γεωργία σε πολύ άσχημη κατάσταση και ανεπαρκώς προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις στο εγγύς μέλλον, όπως για παράδειγμα είναι η κλιματική αλλαγή. Επίσης γίνεται φανερό ότι η διαρκής και σταθερή ενίσχυση – υπερπροστασία θα λέγαμε - των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει γίνει η κύρια άμυνα της βιομηχανίας σπόρων ενάντια στον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Αυτή η διαδικασία έχει φτάσει τόσο μακριά, που ακόμη και οι πιο συμβατικοί αναλυτές επισημαίνουν καθαρά πλέον ότι, η βιομηχανία σπόρων είναι εμπόδιο στην έρευνα και την ανάπτυξη και θεωρώντας δεδομένη την ανικανότητάς της να παράξει αξία μέσω της καινοτομίας, η βιομηχανία σπόρων προσπαθεί να αρπάξει από τους γεωργούς το τελευταίο απομένον κομμάτι της αγοράς σπόρων, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά της από τις υφιστάμενες ποικιλίες, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτές για ερευνητικούς σκοπούς και εμποδίζοντας εσκεμμένα την πρόοδο της φυτικής βελτίωσης. Ουσιαστικά κυριαρχεί η γραμμή «ας πάρουμε ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε». Έτσι λοιπόν ένα επικίνδυνο ολιγοπώλιο δημιουργείται, περιορίζοντας ασφυκτικά τις δυνατότητες επιλογής, με άμεσο επομένως κίνδυνο για την διατροφική επάρκεια, την ελευθερία επιλογής και εντέλει τη Δημοκρατία.
Η ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Προγράμματος για τους φυτογενετικούς πόρους
Παλαιότερα μπορούσε κανείς να κατακτήσει μια χώρα με στρατό και όπλα. Σήμερα οι χώρες κατακτώνται με την οικονομία των δανεικών και τον έλεγχο της διατροφής.

Η ιστορία της Κρητικής Διατροφής

Πετράκης Δημήτρης

7 Απριλίου 2020

Επιχείρηση -IRINI-

“EUNAVFOR MED-IRINI ”
Η επιχείρηση IRINI, (από την ελληνική λέξη «ειρήνη»), θα έχει ως κύριο καθήκον της την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ με τη χρήση εναέριων, δορυφορικών και θαλάσσιων μέσων. Ειδικότερα, η αποστολή θα μπορεί να διεξάγει, σύμφωνα με την απόφαση 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επιθεωρήσεις σκαφών στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι μεταφέρουν όπλα ή συναφές υλικό προς και από τη Λιβύη.

4 Απριλίου 2020

Επαρχία της Κρήτης και της Κυρηναϊκής Provincia Creta et Cyrene [20 π.Χ – 297 μ.Χ]

Μετά την υποταγή της ηπειρωτικής Ελλάδας το 146 π.Χ., η Κρήτη βρέθηκε στο στόχαστρο της επεκτατικής πολιτικής των Ρωμαίων στην περιοχή. To 88 π.Χ. o περσικής καταγωγής βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης Στ, κήρυξε πόλεμο για να σταματήσει την προέλαση της ρωμαϊκής ηγεμονίας στο Αιγαίο. Οι δύο ισχυρότερες πόλεις της Κρήτης διχάζονται, η Κνωσός θα υποστηρίξει τον Μιθριδάτη, ενώ η Γόρτυνα θα ταχθεί εναντίον του και στο πλευρό της Ρώμης.

Το 74 π.Χ ο ρωμαίος στρατηγός Μάρκος Αντώνιος θα αναλάβει να καταστείλει την πειρατεία στην ανατολική μεσόγειο επιχειρώντας να καταλάβει το νησί της Κρήτης. Ωστόσο οι ρωμαϊκές δυνάμεις υπέστησαν ολική καταστροφή το 71 π.Χ από τους Κρήτες στρατηγούς  Λασθένη και Πανάρη ενώ ο Μάρκος Αντώνιος φυλακίστηκε από Κρήτες πειρατές και πέθανε λίγα χρόνια αργότερα Ο Λασθένης  ο οποίος καταγόταν από την Κνωσό. Είχε αναλάβει, μαζί με τον Πανάρη στρατηγό της αρχαίας πόλης της Κυδωνίας την άμυνα του νησιού εναντίον των Ρωμαίων.
Ρωμαϊκή κατάληψη της Κρήτης

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΡΩΜΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 67 π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α. Η Ρωμαϊκή κατάκτηση και ο ρόλος του Κοινού των Κρητών.
 
Από το 183 π.Χ. είχε αρχίσει η ρωμαϊκή παρουσία και παρέμβαση στην Κρήτη η οποία εξελίχθηκε έως το 67 π.Χ., όταν η Ρώμη αποφάσισε να ενσωματώσει το νησί στο Imperium.Μέχρι το 67 π.χ. οι ρωμαϊκές παρεμβάσεις αφορούσαν διαιτησίες μεταξύ εμπολέμων πόλεων του νησιού με τελευταία την αποστολή του Λευκίου Λούκουλου στα 85 π.Χ. κατ' εντολήν του δικτάτορα Σύλλα κατά την οποία ρύθμισε τα κρητικά πράγματα προς το ρωμαϊκό συμφέρον.
 Η Κρήτη αποτελεί ρωμαϊκή επαρχία στα 67 π.Χ. μετά την κατάκτηση της από τον Μέτελλο τον Κρητικό.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑI ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΟ Κώδικας της Γόρτυνας

Ο Κώδικας της Γόρτυνας

2 Απριλίου 2020

Ζητήματα νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Η κρητική διάλεκτος.

Ζητήματα νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Η κρητική διάλεκτος.
Γιάννης Καραγιωργάκης
Η νέα ελληνική γλώσσα, όπως και η αρχαία, χωρίζεται σε ένα μεγάλο σύμπλεγμα διαλέκτων που ιστορικά προέρχονται από διαφορετικά μέρη του ελλαδικού και όχι μόνο χώρου. Οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας μιλάνε τα δικά τους βόρεια ιδιώματα, οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων τα δωδεκανησιακά ιδιώματα, οι Πόντιοι την ποντιακή διάλεκτο, οι Έλληνες της Καππαδοκίας και της Κύπρου την καππαδοκική και την κυπριακή αντίστοιχα κλπ. Σε αυτό το άρθρο, θα ανιχνεύσουμε την προέλευση και τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει η κρητική διάλεκτος, στο πλαίσιο της νεοελληνικής διαλεκτολογίας. Με τον όρο κρητική διάλεκτος, εννοείται η μορφή εκείνη της κοινής νεοελληνικής που μιλιέται στην Κρήτη και προέρχεται άμεσα από την ελληνιστική κοινή. Η Κρήτη κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, ενώ αποτελούσε μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον 9ο αιώνα καταλήφθηκε από Σαρακηνούς πειρατές που προέρχονταν από την Ισπανία και τη βόρεια Αφρική. Παρέμεινε στα χέρια τους μέχρι το 967, όπου και ξαναπέρασε στα χέρια των Βυζαντινών. Σε αυτόν τον ενάμιση αιώνα που μεσολάβησε, δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία σχετικά με τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σίγουρα όμως δεν υπήρχε μεγάλη επικοινωνία με τον κορμό της υπόλοιπης Ελλάδας. Ίσως όμως, αυτό το χρονικό διάστημα να αποτέλεσε μία κρίσιμη καμπή στην ιστορία διαμόρφωσης της διαλέκτου.

Τα κρητικά στο πανεπιστήμιο.

Η κρητική διάλεκτος γίνεται μάθημα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

«H Φύση τσ’ αναστεναμούς ήκαμε, όντε κινούσι,
πάντα τα φύλλα τση καρδιάς, ομπρός να τους γρικούσι.
Kι ως έβγουν από την καρδιάν, και μες στο στόμα μπούσι,
με τον αέρα βγαίνουσι κι αέρα πά’ να βρούσι».
~ Από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου
Την κρητική διάλεκτο θα διδάσκονται οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η είδηση ότι μια ντοπιολαλιά, τόσο πλούσια σε νόημα και ιστορία, γίνεται αντικείμενο μελέτης στα ακαδημαϊκά έδρανα δεν συνιστά απλώς ένα γεγονός με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία…Ολόκληρο το άρθρο: ΕΔΩ

Η κρητική διάλεκτος ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας και πολιτισμικής αφύπνισης.

Τζακώστα Μαρίνα  - Ελευθερία Μπετεινάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Π.Τ.Π.Ε
                                                          
(pdf)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι διάλεκτοι

Μαρίνα Τζακώστα
Σχολή Επιστημών Αγωγής - Πανεπιστήμιο Κρήτης
(pdf)

1 Απριλίου 2020

Αναγκαίες επεξηγήσεις

Αναγκαίες επεξηγήσεις από της «κουζουλάδες» ένα
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Το ιστολόγιο «κουζουλάδες» το οποίο εκ προοιμίου αρέσκεται να ασχολείται ως επί το πλείστων με θέματα που αφορούν αποκλειστικά την Κρήτη. Γοητευμένο από την αρχέγονη της ιστορία ως το λίκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, βυθίζεται δια μέσω των αιώνων σε μια εκστατική ιστορική δίνη ανακαλύπτοντας μια ηρωική διαδρομή που ξεδιπλώνεται ακόμα έως τον σύγχρονο κόσμο μας.
Συν τον χρόνο το παρών ιστολόγιο φιλοδοξεί να μοιρασθεί πλέων με το κοινό του ένα ιδιαίτερα πλούσιο, ευρύ και εμπεριστατωμένο αρχείο αποκλειστικά κρητικών μελετών.
Διευκρίνιση:
Ευνόητο είναι ότι τα περισσότερα αφιερώματα του ιστολογίου χρησιμοποιούνται κείμενα και φωτογραφίες που προέρχονται από πολλές και διάφορες πηγές .
Με σεβασμό στην αρχή της πνευματικής ιδιοκτησίας και όπου αυτό είναι δυνατόν πάντοτε αναφέρεται η πηγή προέλευσης .
Σε κάθε περίπτωση όλα τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα των εκάστοτε αναρτήσεων ανήκουν στους νομίμους κατόχους αυτών.
Παρατήρηση:
Η δημοσίευση άρθρων στο παρών ιστολόγιο δεν σημαίνει υποχρεωτικά και την υιοθέτηση των απόψεων τους.
Η ουσία της αντικειμενικότητας ειδικά σε «ευαίσθητα θέματα» επιβάλει δημοσίευση θέσεων σε αρκετές περιπτώσεις διαμετρικά αντίθετων, έστω και αν αυτές σε καμιά περίπτωση δεν υποστηρίζονται από το ιστολόγιο.
Το αυτό ισχύει και για τα σχόλια..Το αστέρι της Βηθλεέμ

Με αφορμή μια πρόσφατη δημοσίευση επανέρχομαι δριμύτερα σε ένα θέμα που είχα πρωτοαναφερθεί το 2011 με περισσότερες μοναδικές φώτο εποχής όπου διακρίνεται ξεκάθαρα το αστέρι με την επιμήκη ακτίνα

6 Νοεμβρίου 1898

Στις 6 Νοεμβρίου 1898, με την εντολή των μεγάλων δυνάμεων, τα τελευταία οθωμανικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την Κρήτη , σηματοδοτώντας το τέλος των 253 χρόνων οθωμανικής κυριαρχίας.
Αναχώρηση της τουρκικής φρουράς από τα Χανιά 3 Νοεμβρίου 1898
Μετά τις σφαγές τις 25ης Αυγούστου 1898 στο Ηράκλειο το Συμβούλιο των Ναυάρχων των μεγάλων δυνάμεων αποφάσισε ότι όλοι οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι κάτοικοι έπρεπε να αφοπλιστούν και όλες οι οθωμανικές δυνάμεις έπρεπε να εγκαταλείψουν την Κρήτη. Έκτοτε οι Οθωμανοί με μεθοδικό τρόπο κωλυσιεργούσαν. Η υπομονή των Μεγάλων Δυνάμεων τελικά εξαλείφθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1898, όταν απαίτησαν όλες οι οθωμανικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν την Κρήτη μέχρι τις 19 Οκτωβρίου .

Πριγκήπισσα Μαρία Βοναπάρτη

Πρίγκηψ Γεώργιος και η Πριγκήπισσα Μαρία Βοναπάρτου

Ελλάς Γαλλία Συμμαχία ;


Η Α.Β.Υ. ο Πρίγκηψ Γεώργιος της Ελλάδος και της Δανίας. και η Α.Υ. η Πριγκήπισσα Μαρία Βοναπάρτου.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ
https://silezukuk.tumblr.com/tagged/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7

Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας και της Δανίας