24 Μαρτίου 2016

Φράγμα Μπραμιανών Ιεράπετρας.

ΛΙΜΝΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Η Ιεράπετρα απλώνεται στη νότια ακτογραµµή 38 χλµ από τον Άγιο Νικόλαο. Η λίµνη του φράγµατος των Μπραµιανών βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πόλης και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1986 προκειµένου να αρδεύσει τον κάµπο της Ιετράπετρας. Για να πάτε στην τεχνητή λίµνη στρίψτε δεξιά στο πρώτο χιλιόµετρο του δρόµου Ιεράπετρα - Βιάννος προς τα δυτικά. Μπορείτε επίσης να την προσεγγίσετε από τη βόρεια ακτή µέσω Καλαµαύκας από το Ίστρο.
Η Ιεράπετρα είναι κτισµένη στα ερείπια της αρχαίας πόλης που άκµασε ιδιαίτερα
τα αρχαϊκά και ελληνορωµαϊκά χρόνια. Ιδρυτής της σύµφωνα µε τη µυθολογία ο Κύρβας που ήρθε από τη Ρόδο µαζί µε τη Ρέα. Από τον ιδρυτή της προέρχεται και το όνοµα της Κύρβα – Πύτνα –Ιεράπυτνα. Τον 2ο π.χ. αιώνα είχε υπό την κυριαρχία της τόσες εκτάσεις όσες καµιά άλλη Κρητική πόλη. Υπέκυψε στους Ρωµαίους το 66 π.χ. και καταστράφηκε. Ανοικοδοµήθηκε έπειτα και έφτασε σε µεγάλη οικονοµική ακµή. Κατά την βυζαντινή περίοδο διατήρησε την σπουδαιότητα της και αποτέλεσε ιδιαίτερη επισκοπή που ίδρυσε ο Απόστολος Τίτος. Καταστράφηκε από τους Σαρακηνούς το 828 και ξαναοικοδοµήθηκε για την εξυπηρέτηση των πειρατικών τους επιχειρήσεων. Με το σεισµό του 1508 «ανετράπη εξ’ ολοκλήρου».
Τεχνητή λίµνη: Προσεγγίστε το φράγµα στη δυτική του πλευρά όπου υπάρχει θέση θέας.Είναι δυνατό να κάνετε το γύρο της λιµνοδεξαµενής κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού ή αντίστροφα ανάλογα µε τη θέση του ήλιου για να υπάρχει καλύτερη θέαση. Σχεδιάζεται η κατασκευή µονοπατιού και παρατηρητηρίων.
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Η παραλία της Ιεράπετρας µπορεί να προσελκύσει γλάρους, γλαρόνια κορµοράνους ενώ στη θαλάσσια περιοχή παρατηρούνται αρτέµηδες. Η τεχνητή λίµνη προσελκύει τους µεγαλύτερους πληθυσµούς υδροβίων πτηνών που ξεχειµωνιάζουν στην Κρήτη. Επίσης ερωδιοί,. παρυδάτια και γλαρόνια τη χρησιµοποιούν τη µεταναστευτική τους πορεία. Στη λίµνη φωλιάζουν νανοβουτηχτάρια, φαλαρίδες και πρασινοκέφακλες. Η γύρω περιοχή ελκύει µεγάλη ποικιλία αρπακτικών, στρουθιοµόρφων και άλλων οµάδων πτηνών. Συνολικά έχουν καταγραφεί 215 είδη, πολύ µεγάλος αριθµός για τα λίγα χρόνια λειτουργίας του φράγµατος. Από τα απειλούµενα είδη ξεχωρίζει η βαλτόπαπια που διαχειµάζει, η χαλκόκοτα, ο ήταυρος κατά την µετανάστευση ενώ άλλα χαρακτηριστικά είδη είναι: λευκοτσικνιάς, σαρσέλα, λασπότρυγγας, καλαµοκανάς, νανοσκαλίδρα, µαχητής, ακτίτης, µουστακογλάρονο, σφυριχτάρι, καπακλής, κιρκίρι, ψαλίδα, σαρσέλα, χουλιαρόπαπια, γκισάρι, µαυροκέφαλη, πορφυροτσικνιάς, µαυροπετρίτης, στιχταετός, φιλάδελφος, φιδαετός, σταυραετός, αετογερακίνα, κατσουλιέρης, χαµοκελάδα, κιτρινοσουσουράδα, κοκκινοκεφαλάς, τσαλαπετεινός, µελισσοφάγος, δεντροχελίδονο, κάργια, νησοπέρδικα.
ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ: Και τα τρία αµφίβια της Κρήτης παρατηρούνται και ειδικά ο φρύνος (Bufo viridis), παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλους αριθµούς τις χρονιές που το φράγµα υπερχειλίζει µετά από κάποια χρόνια µε χαµηλότερη στάθµη. Από τα ερπετά αρατηρείται η νεροχελώνα (Mauremys rivulata), και το νερόφιδο (Natrix tessellata), εντός του νερού ενώ τριγύρω τα: σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), όφις (Telescopus fallax). Από τα θηλαστικά ξεχωρίζοει ο λαγός (Lepus europaeus), µε µεγάλους αριθµούς και διάφοαρα είδη νυχτερίδων. Ακόµα παρατηρούνται µεταξύ άλλων: άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), αγκαθοποντικός (Acomys minous).
ΧΛΩΡΙΔΑ: Στην κορυφή του φράγµατος σε ένα ρυάκι συνεχούς ροής έχει αναπτυχθεί παραποτάµια βλάστηση µε συστάδες από καλάµια (Arundo donax) καθώς και πλατάνια (Platanus orientalis) ακρέβατους, (Smilax aspera) βάτα (Rubus sanctus) και ιπουρίδες (Equisetum ramossisimum). Στο εποχιακό τέλµα Ν.Α. του φράγµατος µπορεί να παρατηρήσει κανείς πολλά παρυδάτια είδη φυτών όπως: Αλµυρίκια (Τamarix parviflora),Ψαθί (Typha domigensis), βούρλα (Juncus subulatus.), λύθρα (Lythrum hissopifolia) και καλαµιές (Phragmites australis) (Saccharum ravenae).. Μέσα στο νερό της λίµνης µπορούν να παρατηρηθούν υφυδατικά ριζόφυτα όπως οι ποταµογείτονες Potamogeton perfoliatus και Potamogeton pectinatus. Καθώς και είδη του γένους Chara. Η περιοχή γύρω από το φράγµα περιλαµβάνει χαρακτηριστικά φρύγανα της θερµής µεσογειακής ζώνης µε κυρίαρχα τις Αλαδανιές (Cistus creticus) (Cistus parviflorus) και τις αστοιβίδες (Sarcopoterium spinosum) ενώ ανάµεσά τους φυτρώνει το όχι πολύ κοινό αγρωστώδες Lygium spartum.
ΕΠΟΧΗ: Κάθε εποχή είναι κατάλληλη για παρατήρηση πτηνών ενώ για τη χλωρίδα προτιµήστε
την άνοιξη
ΠΗΓΗ

ΦΩΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως