18 Δεκεμβρίου 2015

«Μπράβοι»

Παράνομοι στην υπηρεσία ατόμων και οικογενειών στην Κρήτη (16ος-17ος αι.)

Ρομίνα Τσακίρη
Σέ πολλές περιοχές τς δυτικς Ερώπης κατά τά νεότερα χρόνια, φεουδάρχεςκαί εγενες συντηροσαν νοπλους νδρες, πηρέτες, νοικιαστές γς καί εργους στρατιτες, στε νά περασπίζονται τήν περιουσία τους καί νά πιτίθενται ναντίον τν χθρν τους, τν γειτόνων φεουδαρχν καί γαιοκτηµόνων πού καταπατοσαν τή γ τους
. Ατοί οἱἔνοπλοι, µαζί µέ συγγενες, φίλους καί συµµάχους τν ργοδοτν τους, συµµετεχαν τόσο στίς ντεκδικήσεις µεταξύ µεµονωµένων προσώπων σο καί στίς γενικευµένες συγκρούσεις τν σχυρν οκογενειν, ξυπηρετώντας τίς βεντέτες καί τίς διευθετήσεις διαφορν πού φοροσαν σέ θέµατα περάσπισης τς τιµς καί καθορισµο συνόρων, ποχρεώσεων καί δικαιωµάτων. Στή βενετική νδοχώρα εδικότερα, κατά τόν 16ο αώνα, συγγενες καί πηρέτες, παράνοµοι καί εργοι µισθοφόροι στρατιτες µισθώνονταν πό φεουδάρχες καί εγενες, στε νά ξυπηρετονται ο µεταξύ τους βεντέτες. ρισµένοι πό τούς νδρες ατούς, πού πηρετοσαν τά µέλη τς νώτερης κοινωνικς τάξης, προσδιορίζονταν, πό τά τέλη το 16ου αώνα, µέ τό διαίτερο νοµα «µπράβοι» (bravi)· ατοί συνόδευαν µέ τά πλα τούς ργοδότες τους, ξασφαλίζοντας µέ τόν τρόπο ατό τόν βιοπορισµό τους, ν στά γγραφα παρουσιάζονται πό τίς βενετικές ρχές ς «δολοφόνοι» καί «αµοδιψες»
 ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως