26 Μαρτίου 2016

Κερίτης ποταμός

ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΕΡΙΤΗ
13 χλμ δυτικά των Χανίων, για την εκβολή προτιμούμε τον παλιό εθνικό δρόμο. Για την κοιλάδα μπορούμε να πάρουμε το δρόμο για το χωριό Πατελάρι στα δυτικά ή για Αγιά στα ανατολικά. Η κοιλάδα συνεχίζει νότια με δύο διαδρομές, στα μεν ανατολικά προς τα Μεσκλά στα δε δυτικά προς την κοιλάδα του Φασά, παραπόταμου του Κερίτη.

Ο ποταμός Κερίτης αναφέρεται από τον Όμηρο σαν Ιάρδανος ονομασία που επανέρχεται σήμερα για το κομμάτι της εκβολής του. Ένας μεγάλος ποταμός με αμμώδεις όχθες τον οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη γέφυρα. Μονοπάτια οδηγούν προς τη θάλασσα. Η παραλία, η εκβολή του ποταμού και η θαμνώδης έκταση δυτικά και ανατολικά είναι ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των πουλιών. Όλη η κοιλάδα έχει ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής δεντρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά έχει ενδημικές φτέρες και συστάδες με καστανιές.
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Και οι δυο όχθες του ποταμού κοντά στην εκβολή είναι καλυμμένες από γιγάντια καλάμια Arundo donax όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο ερωδιοί, μυγοχάφτες, τσιροβάκοι, ποταμίδες, φυλλοσκόποι. Στην παραλία αλλά και στο ποτάμι φωλιάζει ο ποταμοσφυριχτής, στις καλαμιές των όχθεων η καλαμοποταμίδα και η ωχροστριτσίδα και στα πλατάνια της κοίτης το αηδόνι. Μεταξύ των ειδών που έχουν καταγραφεί: σταυραετός, φιδαετός, σφηκιάρης, τσίφτης, μαυροπετρίτης, μαυροκιρκίνεζο, θαλασσοσφυριχτής, πετροτριλίδα,
διπλομπεκάτσινο, σταχτοτσικνιάς, μικροτσικνιάς, κιστικόλη, μαυρολαίμης, καστανολαίμης, δεντροσπουργίτης, συρλοτσίχλονο, μαυρομυγοχάφτης, ψευταηδόνι, ακτίτης, κορμοράνος, αρτέμης, μύχος, ασπροκόλα, δεντροφυλλοσκόπος, τρυποφράχτης, σκαρθάκι.
ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ: Σημαντικοί πληθυσμοί για τον κρητικό βάτραχο (Rana cretensis), δενδροβάτραχο (Hyla arborea), φρύνο (Bufo viridis) και νεροχελώνα (Mauremys rivulata). Έχει καταγραφεί και το εισαχθέν είδος βατράχου Rana catesbiana. Επίσης συνατάμε τα: σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), μυγαλή (Crocidura suaveolens), νανομυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Στην παραλία αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta).
ΧΛΩΡΙΔΑ: Στις ακτογραμμές υπάρχουν θίνες με τα αγρωστώδη (Ammophila arenaria). Στo τμήμα της κοιλάδας του Φασά παρατηρούνται στα ποτάμια υδροχαρείς φυτοκοινωνίες με επιπλέουσα βλάστηση. Στις απότομες σχιστολιθικές πλαγιές επικρατούν τα αγρωστώδη Scirpus cernuus και πολλά σπάνια βρυόφυτα. Οι φτέρες καλύπτουν μεγάλη έκταση της περιοχής και ξεχωρίζει απ΄ αυτές το σπάνιο είδος Woodwardia radicans.
ΕΠΟΧΗ: Παρά την ανοιξιάτικη αφθονία όλες οι εποχές έχουν κάτι να προσφέρουν!
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως