13 Ιανουαρίου 2018

Παρουσίαση τίτλων έργων που αφορούν Κρητικές ιστορικές μελέτες.

Κρητικές ιστορικές μελέτες.

(1932) "Ιστορικά σημειώματα Μέσα Μουλιανών Σητείας" Μύσων 1, 62-63. (απόφαση δημογεροντίας, απόδειξη παραλαβής)
(1932) "Σφάκα Σητείας - Ιιδιωτικά έγγραφα" Μύσων 1, 164-66. (Δωρεά, μίσθωση ακινήτου, διαθήκη)
 (1934) "Σητείας χειρόγραφα" Μύσων 3, 80. (απόδειξη καταβολής, δωρεά)
 (1934) "Έγγραφα Σφάκας Σητείας" Μύσων 3, 171-4. (δόση αντί καταβολής, διανομή κληρονομιάς, διαθήκη)
Bakker, W. F. & A. F. van Gemert (eds) (1987) Μανόλης Βαρούχας. Νοταριακές πράξεις. Μοναστηράκι Αμαρίου (1597-1613), Ρέθυμνο.
Βαρούχα, Μ., Φ. Χαιρέτη & Μ. Σαρηγιάννης (εκδ) (2008) Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας, τόμ. Α (1673-1675), τόμ. Β (1688-1689), Ηράκλειο.

Βολονάκης, Ι. Η. (2011) "Ανέκδοτα έγγραφα από τον οικισμό Αποδούλου Αμαρίου Ρεθύμνης Κρήτης (τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα)" Κρητολογικά Γράμματα 22, 247-77. (πώληση ακινήτου, εξόφληση, διακανονισμός χρέους)

Βουρδουμπάκης, Α. Π. (1912) «Κρητικά συμβόλαια επί Τουρκοκρατίας» Χριστιανική Κρήτη 1, 467-506. (non vidimus)

 Βουρδουμπάκης, Α. Π. (1939) «Δύο ανέκδοτα έγγραφα εκ Σφακίων» Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2, 256-62. (συμφιλίωση και υπόσχεση γάμου, αποδεικτικό)

Βουρδουμπάκης, Α. Π. (1940) «Ανέκδοτα Κρητικά έγγραφα» Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 3, 206-14. (διαθήκη, καταγραφή κανόνων δικαίου)

 van Gemert, A. F. (1980) «Ο Στέφανος Σαχλίκης και η εποχή του» Θησαυρίσματα 17, 36-130. (διαθήκη, μίσθωση)

 Γενεράλις, Εμμ. (1941) «Ιερά μονή των Ασωμάτων Αμαρίου Κρήτης» Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 4, 49-66 (πώληση ακινήτου, ανταλλαγή, διάλυση γάμου, απόδειξη).

 Γρατσέας, Στ. & Μ. Γ. Δρακάκης (2010) "Ο οικισμός Καμινός και το μοναστήρι του προφήτη Ηλία" Επιστημονική Επετηρίδα Ι. Μ. Πέτρας και Χερρονήσου 1, 333-47. (πληρεξούσιο, πώληση ακινήτου, εκκαθάριση λογαριασμού)

Γρυντάκης, Γ. (1990) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοταρίου Α. Βλαστού, Ρούστικα 1599-1614, Αθήνα.
Γρυντάκης, Γ. (1990) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοταρίου Τζώρτζη Πάντιμου 1613-1642, Αθήνα.
Γρυντάκης, Γ. (1990) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη συμβολαιογράφου Τζώρτζη Τρωϊλου, Αθήνα.
Γρυντάκης, Γ. (1994) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοταρίου Ανδρέα Καλλέργη (1635-1649), Αθήνα.
 Γρυντάκης, Γ. (1995) "Ρεθεμνιώτες νοτάριοι και διαθήκες (1586-1649)" στον τόμο: Πεπραγμένα του Ζ' διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου, Β1, 239-55, Ρέθυμνο.
Γρυντάκης, Γ. (1997) "Χανιώτες σε νοταριακά έγγραφα του Ρεθέμνου κατά την περίοδο τηε Βενετοκρατίας" Ελλωτία 6, 157-66.
Γρυντάκης, Γ. (2001) «Η καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης του Ρεθύμνου μετά πό την τουρκική απόβαση
στα Χανιά (1645), με βάση σχετικά νοταριακά έγγραφα»
στο 9th International Congress of Cretan Studies (Elounda, 1-6 October 2001) Resumes, 163, Herakleio. (πώληση ακινήτων)

Γρυντάκης, Γ. (2014) "Ο άγιος Βασίλειος στα τελευταία χρόνια της βενετοκρατίας" στον τόμο: Η επαρχία αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιβάλλον - αρχαιολογία - ιστορία - κοινωνία (Πεπραγμένα του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Σπήλι - Πλακιάς, 19-23 Οκτωβρίου 2008), Β, 527-54, Ρέθυμνο. (μεταφρασμένα από τα ιταλικά, διαθήκη, διανομή κληρονομιάς, εκτίμηση και παράδοση προικώων)
Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (1981) «Ένα άγνωστο μοναστήρι του Αγίου Μηνά» Κρητολογία 12-13, 101-12. (αγροτική σύμβαση με ενυπόθηκο δάνειο, παραχώρηση περιουσίας σε ανασυσταθέν μοναστήρι)

Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (1982α) «Δύο παλαιά μοναστήρια στο Βραχάσι» Κρητολογία 14-15, 57-75. (πληρεξούσιο, συμβιβασμός, επιτροπεία)

Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (1982β) «Ιλαρίων Σωτήρχος, πρωτοπαππάς του Χάνδακα (Ανέκδοτα ελληνικά έγγραφα)» Θησαυρίσματα 19, 147-66. (προικοσύμφωνο, πληρεξούσιο, υπενοικίαση)

 Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (1984) "Νοταριακές πληροφορίες για Ρεθεμνιώτικα μοναστήρια" Προμηθεύς ο Πυρφόρος 40, 325-38. (πληρεξούσιο, μίσθωση ακινήτου, διαθήκη)
 Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (2009) "Ένας κρητικός ξυλογλύπτης στη μονή Δαφνίου" στον τόμο: Γκράτζιου, Ο. & Χρ. Λούκος (επιμ) Ψηφίδες. μελέτες ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, 283-7, Ηράκλειο. (ακύρωση μίσθωσης έργου, μίσθωση έργου)

 Δρακάκης, Μ. (εκδ) (2004) Μιχαήλ Μαράς, Νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 [16/1-30/3/1549], τόμ. A', Ηράκλειο.

    Ζερβογιάννης, Ν. (1971) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 6, 124-8. (καλλιεργητική σύμβαση)
    Ζερβογιάννης, Ν. (1971) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 7, 181-5. (εξαγορά ελαιοδένδρων)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1971) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 8, 235-8. (πώληση, προικοσύμφωνο)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1971) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 9, 251-4. (πώληση, διαθήκη)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1972) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 10, 17-24. (δωρεά, μίσθωση ακινήτου)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1972) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 11, 129-32. (πώληση κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1972) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 13, 281-8. (αναδοχή χρέους, επιτροπικό, παραχώρηση φεουδαλικών δικαιωμάτων, δάνειο)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1973) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 14, 29-36. (σύμβαση εμφύτευσης, διαθήκη, μίσθωση ακινήτου, δάνειο)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1973) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 15, 145-54. (πώληση ακινήτου, εξόφληση, αφιέρωση)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1973) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 16-17, 225-40. (δάνειο με υποθήκη, σύμβαση εμφύτευσης και επικαρπίας)
    Ζερβογιάννης, Ν. (1974) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 18-19, 137-42. (αφιέρωση ακίνητης περιουσίας κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1979) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 38, 77-80. (καλλιεργητική σύμβαση)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1979) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 39, 157-66. (συμβιβασμός, πραγματογνωμοσύνη)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1979) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 40, 251-6. (πώληση ακινήτων, πώληση φεουδαλικού δικαιώματος)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1980) «Επτά άγνωστα συμβόλαια της ενετοκρατίας της Μονής Αρετίου Μεραμπέλλου» Αμάλθεια 42, 29-36. (δάνειο, παραχώρηση δένδρου)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1980) «Επτά άγνωστα συμβόλαια της ενετοκρατίας της Μονής Αρετίου Μεραμπέλλου» Αμάλθεια 45, 217-24. (αγροτική μίσθωση, εξόφληση χρέους, συμβιβασμός)
    Ζερβογιάννης, Ν. (1981) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 46, 67-73. (πώληση, αφιέρωση κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1981) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 47, 133-138. (διακανονισμός δανείου, πραγματογνωμοσύνη)
    Ζερβογιάννης, Ν. (1981) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 48-49, 173-182. (συμψηφισμός κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1982) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 50-51, 115-120. (εξόφληση τιμήματος, δάνειο κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1982) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 52-53, 45-56. (συμβιβασμός κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1983) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 54-55, 97-114. (δάνειο κλπ)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1983) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 56-57, 231-4.(συμβιβασμός, χρεωστική ομολογία)

    Ζερβογιάννης, Ν. (1984) «Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας (της μονής Αρετίου-Μεραμπέλλου)» Αμάλθεια 58-59, 55-73. (διαθήκη, συμβιβασμός κλπ)

    Καζανάκη-Λάππα, Μ. (1981) «Οι ζωγράφοι του Χάνδακα κατά το 17ο αιώνα. Ειδήσεις από νοταριακά έγγραφα» Θησαυρίσματα 18, 177-267. (σύμβαση μαθητείας, σύμβαση έργου)

    Καζανάκη-Λάππα, Μ. (1991) «Ο ξυλόγλυπτος σταυρός της Ευαγγελιστρίας του Λιβόρνου (1643) και οι σταυροί επιστυλίου στα κρητικά τέμπλα» στον τόμο: Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, 219-38, Αθήνα. (εξουσιοδότηση, παράταση σύμβασης έργου, εξόφληση)

    Κακλαμάνης, Σ. & Σ. Λαμπάκης (εκδ) (2003) Μανουήλ Γρηγορόπουλος. Νοτάριος Χάνδακα 1506-1532, Ηράκλειο.

    Kerofilas, C. (1932) Une famille patricienne cretoise les Vlasto, New York.
(διαθήκη, μεταφράσεις βενετικών διοικητικών εγγράφων)
    Κωνσταντουδάκη, Μ. (1975) «Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων στο Χάνδακα σε έγγραφα του 16ου και 17ου αιώνα» Θησαυρίσματα 12, 35-136. (εξόφληση, παρακαταθήκη, προικοπαραλαβή, σύμβαση μεταφοράς και πώλησης υπέρ τρίτου)

    Λαμπάκης, Στ. (1991) «Ειδήσεις για τον Ανδρέα Μπαρότση του Φραγκίσκου. (Από τα κατάστιχα του Ιωάννη Βλαστού, νοταρίου Ρουστικών Ρεθύμνης)» στον τόμο: Πεπραγμένα του ΣΤ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 25-30 Αυγούστου 1986), Β, 255-63, Χανιά. (ανταλλαγή, εξόφληση χρέους, παραχώρηση κληρονομικής μερίδας)

    Λαμπρινός, Κ. Ε. (2001) «Νοταριακή τέχνη και βενετική εξουσία: η δίκη ενός Κρητικού συμβολαιογράφου στα τέλη του 16ου αιώνα» στο 9th International Congress of Cretan Studies (Elounda, 1-6 October 2001) Resumes, 172-3, Herakleio.
     Λαμπρινός, Κ. Ε. (2002-2003) «Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόμου: εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα» Κρητολογικά Γράμματα 18, 105-25.
    Λαούρδας, Β. (1955) "Κρητικά έγγραφα εις τας μονάς του αγίου Όρους" Κρητικά Χρονικά 9, 479-89. (διαθήκη, αφιέρωση, παραχώρηση ακινήτου)

    Λασσιθιωτάκης, Κ. Ε. (1956) "Μία "τουρκογραικική" εγκύκλιος" Κρητικά Χρονικά 10, 353-7.

    Lombardo, Ant. (1961-62) “Formule giuridiche nei cartolari notarili medievali di CretaΚρητικά Χρονικά 15-16, 98-101.

   
Μανούσακας, Μ. Ι. (1961) "Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις την εκκλησιαστική ιστορίαν της Κρήτης του 14ου-16ου αιώνος (Πρωτοπαπάδες και πρωτοψάλται Χάνδακος)" ΔΙΕΕΕ 15, 149-233. (διαθήκη, απογραφή κινητών πραγμάτων)
   
    Μανούσακας, Μ. Ι. (1970) «Έγγραφα αγνώστων νοταρίων του Ρεθέμνου (1535-1550)» Κρητικά Χρονικά 22, 285-97. (ισχύς δουλείας, εξόφληση οφειλής από προικοσύμφωνο, εξόφληση οφειλής από διαθήκη)

    Μαυρομάτης, Γ. (1979) «Ελληνικά έγγραφα (δωρητήριο και διαθήκες) της μητέρας, της κόρης και της εγγονής του Βιτσέντζου Ιακ. Κορνάρου» Θησαυρίσματα 16, 206-54.

    Μαυρομάτης, Γ. (1986) Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα για τους Κορνάρους της Σητείας και του Χάνδακα, Αθήνα. (Κωδίκελλος, διαθήκη)

    Μέρτζιος, Κ. Δ. (1961-62) «Σταχυολογήματα από τα κατάστιχα του νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1538-1578)» Κρητικά Χρονικά 15-16/2, 228-308. (σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών, προικοσύμφωνο, δωρεά εν ζωή, διδασκαλική σύμβαση, πληρεξούσιο, προικοπαραλαβή, πάκτωση, πώληση, σύμβαση μαθητείας)

    Μέρτζιος, Κ. Δ. (1964) «Βιτζέντζος Κορνάρος – Ερωτόκριτος» Κρητικά Χρονικά 18, 142-244. (διαθήκη, πώληση ακινήτων, προικοσύμφωνο κλπ)

    Μέρτζιος, Κ. Δ. (1965) «Κρητικά συμβόλαια των χρόνων της Ενετοκρατίας» Κρητικά Χρονικά 19, 111-45. (περιλήψεις: πώληση, διαθήκη, μίσθωση, συμβιβασμός, δωρεά, προικοσύμφωνα, διανομή κληρονομίας, εξόφληση χρέους)

    Πανοπούλου, Αγγ. (2003) "Από τη ζωή του Βαρθολομαίου Συρόπουλου στην Κρήτη. Νέες αρχειακές μαρτυρίες" στον τόμο: Μαλτέζου, Χρύσα & Ασπασία Παπαδάκη (επιμ.) Της Βενετιάς το Ρέθυμνο (Πρακτικά Συμποσίου, Ρέθυμνο, 1-2 Νοεμβρίου 2002), 128-60, Βενετία.

    Παπαγρηγοράκης, Ιδομ. (1952-53) «Ένα κρητικό συμβόλαιο» Κρητική Εστία περ. Α, 3/29, 8-9. (διακανονισμός-συμβιβασμός για χρέος πατέρα)

    Παπαγρηγοράκης, Ιδομ. (1958-60) «Κρητικά συμβόλαια επί Τουρκοκρατίας» Κρητική Εστία περ. Α, 7 /77, 19-23 - 7 /78, 19-23 - 7 /79-80, 51-55 - 7 /81-82, 51-55 - 8 /84-85, 35-39 - 8/88-89, 188. (αφιέρωση, πώληση ακινήτου, διαθήκη)

    Παπαγρηγοράκης, Ιδομ. (1959-60) «Ανέκδοτα Σφακιανά έγγραφα εκ της τουρκοκρατίας» Κρητική Εστία περ. Α, 8, 355-60 και 395-8 - 9, 9-10. (συμβιβασμός, δικαστική απόφαση για κτηματική διαφορά)

    Παπαγρηγοράκης, Ιδομ. (1961-62) «Ιδιωτικά έγγραφα επί τουρκοκρατίας» Κρητική Εστία περ. Α, 10, 143-7. (εξοφλητικό έγγραφο απόδοσης κληρονομικής μερίδας)

    Παπαγρηγοράκης, Ιδομ. (1965-66) «Ανέκδοτα Σφακιανά έγγραφα επί τουρκοκρατίας» Κρητική Εστία περ. Α, 14/156, 17-22 - 14/157, 53-54 - 14/158, 91-93 - 14/159, 130-3 – 14/160, 273-4 - 14/161, 219-24 - 14/163-64, 338επ – 14 /165, 401-4, 408 – 15/168, 108-9 - 15/169, 145-8. (πώληση ακινήτου, διαθήκη, διακανονισμός χρέους, απόφαση ειρηνοδίκη)

    Παπαδάκη, Ασπ. (1982) «Άγνωστες αρχειακές ειδήσεις για το κρητικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Φαραγγίτη (1499-1622)» Θησαυρίσματα 19, 131-46. (εξόφληση, πληρεξούσιο, μίσθωση ακινήτου,
    Παρλαμάς, Μεν. (1953) "Ανέκδοτα έγγραφα εκ Σφακίων (1779-1832)" Κρητικά Χρονικά 7, 235-57.
    Πεντόγαλος, Γερ. (1972) «Πεντόγαλοι Σητείας. (Γενεαλογικά και άλλα)» Κρητικά Χρονικά 24, 177-207. (προικοσύμφωνο, κληρονομική μίσθωση)

    Πλατάκης, Ελ. (1975) «Οι μονές του Αγίου Αντωνίου στους Γαλήνους και του Αγίου Παντελεήμονος στη Φόδελε» Κρητολογία 1, 37-90. (ιδιαίτερα 79-90, αφιέρωση, αγορά ακινήτου)

    Σημανδηράκη, Ζ. (2007) "Τοπωνύμια σε ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα του 18ου & 19ου αιώνα" Εν Χανίοις περ. 3η, 1, 51-68. (εκτίμηση ακινήτου, πώληση ακινήτου, απόδειξη εξόφλησης)

    Σιακωτός, Βασ. (2004) "Οι οικογενειακές σχέσεις στην Ιεράπετρα μέσα από συμβολαιογραφικά κατάστιχα του 16ου αιώνα" Αμάλθεια 35/138-9, 49-72. (διαζύγιο, συμφωνία για επιμέλεια παιδιών, παραχώρηση για υιοθεσία, συμβιβασμός με αντικείμενο την ανατροφή παιδιού, απόδειξη)
    Σιδηρόπουλος, Κλ. (2004) "Κνωσσός, Colonia Iulia Nobilis Cnosus, Μακρυτοιχος: τα νομισματικά ίχνη της ιστορίας" στον τόμο: Γιγουρτάκης, Ν. Μ. (επιμ) Το Ηράκλειο και η περιοχή του. Ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, κοινωνία, 635-71, Ηράκλειο. (πώληση ακινήτου, προσφορά αμοιβής για κλαπέν)
                                                     
                                                       Σπυριδάκης, Γ. (1930-33) 
                                                       «Ανέκδοτον κρητικόν έγγραφον εκ της τουρκοκρατίας» Κρητικά 1, 138. (non vidimus)
Στεφανίδης, Δ., Δρακάκης, Μ. Γ., Καλουτσάκης, Α., Σιδηρόπουλος, Κλ. & Ελ. Χριστινίδου (εκδ) (2006)
Αρχείο Δημοσθένη Γ. Στεφανίδη. Ιστορίας προσώπων τεκμήρια, Ηράκλειο. (διανομή περιουσίας, δωρεά, αγοραπωλησία ακινητου, απόδειξη είσπραξης, καταγραφή ορφανικής περιουσίας, κληρονομίας, καλλιεργητική σύμβαση, χρεωστική ομολογία, σουλτανικό διάταγμα)
Τσικνάκης, Κ. Γ. (2014) "Στοιχεία από την καθημερινή ζωή στις Μελαμπές στα τέλη του 16ου αιώνα" 
στον τόμο Η επαρχία αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιβάλλον - αρχαιολογία - ιστορία - κοινωνία (Πεπραγμένα του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Σπήλι - Πλακιάς, 19-23 Οκτωβρίου 2008), Β, 555-72, Ρέθυμνο.
    Τσουγκαράκης, Δ. & Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη (2016) "Τα γυναικεία ορθόδοξα μοναστήρια του Χάνδακα και της ευρύτερης περιοχής του κατά τη βενετοκρατία" Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12, 9-132. (παραχώρηση εκμετάλλευσης μονής, πρόσληψη εφημερίου, πληρεξούσιο, πρακτικό εκλογής ηγουμένης, ορισμός ηγουμένης, απόδειξη είσπραξης, διακανονισμός χρέους)
    Χαιρέτη, Μαρ. (1964) «Διοριστήριο έγγραφο Έλληνα νοταρίου της Κρήτης (1365)» Θησαυρίσματα 3, 62-72.

    Χατζάκη, Κ. (2001) «Οι πλούσιοι και οι φτωχοί στην κοινωνία της Ιεράπετρας του 16ου αιώνα» στο 9th International Congress of Cretan Studies (Elounda, 1-6 October 2001) Resumes, 197, Herakleio
ΠΗΓΗ
postbyzlaw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως