25 Ιουλίου 2017

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Χρήστος Ζαμπακόλας, "Η βιβλιοθήκη του κρητικού λογίου Μάξιμου Μαργούνιου μέσα από την απογραφή της κινητής του περιουσίας", Θησαυρίσματα 41/42 (2011-2012), 311-328.     
Ο κρητικός Μάξιμος Μαργούνιος (1549-1602), εκλεγμένος επίσκοπος Κυθήρων, υπήρξε αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λόγιες φυσιο-γνωμίες που απαντώνται στη Βενετία τον 16ο αιώνα.
http://www.academia.edu/4847665/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%97_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_41_42_2

* Το παρόν κείμενο αποτελεί ανεπτυγμένη μορφή ανακοίνωσης που πραγματοποίησα στο ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011)

http://www.academia.edu/4847665/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%97_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_41_42_2011-2012_311-328

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως