25 Ιουλίου 2017

ΣΓΜΚ

Χαλκογραφία λαϊκού προφανώς δημιουργού, που απεικονίζει τον βασικό στα παλαιότερα χρόνια τύπο πυλώνα για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, στους οποίους εργάζονταν οι υπάλληλοι συντήρησης του συνεργείου Γραμμών Μεταφοράς Κρήτης. Ενδιαφέρον είναι ότι ο δημιουργός πλαισιώνει τον πυλώνα με τα κύρια χαρακτηριστικά μοτίβα του κακοτράχαλου 
κρητικού τοπίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως