17 Σεπτεμβρίου 2016

Γροιλανδικές κουζουλάδες από την Γροιλανδία

Η κουζουλάδες αφού  αλίευσαν κάπου στα φουρτουνιασμένα και σκοτεινά νερά του παγκόσμιου ιστού ένα κουζουλό ¨μπακαλιαράκι¨ το «GREENLANDTHEORY.COM»  το οποίο ασχολείται παθιασμένα με διάφορες ¨θεωρίες¨, ανάμεσα στις οποίες καταπιάστηκε και με την μακρινή από τα παγωμένα νερά της Γροιλανδίας,  Κρήτη, το αναρτούν προς τέρψιν στο φιλαναγνωστών κοινό, φρεσκότατο αυτούσιο χωρίς εξηγήσεις και μετάφραση. Αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο περίτρανα πέρα από την υψηλή επικοινωνιακή κατανόηση του διαδικτυακού πνεύματος, και την παγκόσμια διάδοση της κουζουλάδας σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος και μήκος της υφηλίου.
(μέρος Α΄ Κρήτη)
GREENLANDTHEORY.COM 
Crete is a small Greek island in the Mediterranean Sea which is roughly 260 kilometers long and 60 kilometers wide. According to the University of Oxford (i.e., Oxford University), the oldest university in the English-speaking world and the second-oldest surviving university in the world, the island of Crete was the birthplace of the earliest
civilization which consequently produced the first “high culture” in Europe.
More specifically, the northwest city of Chania (C/K+N) is recognized as the oldest city on earth, hence the term “concrete”. The saying “Cradle of Civilization” is a disguised reference to the island of Crete, the birthplace of civilization. According to Merriam-Webster, the origins of “Cradle” were derived from the Old High German term “kratto” (C/K+R+T) which is consonantly identical to that of “Crete” (C/K+R+T). Therefore, is can be ascertained that the “Crete of Civilization” was in fact the birthplace of the Greco-Roman Empire. Crete is known as the first home of the Line of Man, the ruling family of the Greco-Roman Empire. After Crete, the Line of Man relocated to Island of Sicily and eventially the Island of Greenland.
Name of Crete
Due to
Minos, the island of Crete was the birthplace of commerce, money, time and war. Therefore, its name is found in various forms thought the Roman-English lexicon. Since the letters “C”, “K” and “Q” are represented in the Roman Score (i.e., the Roman alphabet) by the Chevron symbol  (i.e., the “Ʌ” symbol) words that include “C”, “K” or “Q” followed by the letters “R” and “T” exhibit the name of Crete. Crete derived terms include but are not limited to: “democrat”; “carat”; “carrot”; “cart”; cartology; “concrete”; “court”; “crate”; “crater”; “creation”; “creator”; “critical”; "creatine"; creature”; “excrete”; “karate”; “quart”; “quarter”, “quartz”; “recruit”; and “secret”. Many of these terms have practical applications for they were found, founded or created on the island of Crete, including “carrots” which coincidentally grow wild on the island of Crete. Amongst the most popular Cretan-spawned terms is that of “Democrat” and the Democratic party which has over 100 active political parties around the world, including over 40 former political parties. “Democrat”, meaning “Dome Crete”, is likely reference to the “Line of Man” (which was sired by Minos of Crete) which has subsequently relocated to the Dome of Greenland. The name of Crete is also found in the names of cities and states around the world, including but not limited to the country of Croatia and the cities of Democrat, California and Tikrit, Iraq. Lastly, the name of Crete (C/K+R+T) spelled backwards spells the word “trick” which is coincidentally found in the names of both Turkey and Turkmenistan, both of which are geographically close to Crete.
Cretan Piracy
The Greco-Roman Empire was essentially spawned by piracy, starting with
Minos who founded the city of Chania on the Island of Crete in the Mediterranean Sea. The term “conspiracy” literally means “Chania’s Piracy” or “Con’s Piracy” since Chania was originally pronounced “Con”. This particular notion is substantiated by modern historical sources which state that Crete had a reputation of harboring pirates. Crete’s piracy was also confirmed in book "Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy" (2009) by Bjørn Møller of the Danish Institute for International Studies, wherein he states, “In ancient Greece piracy seems to have been widespread and widely regarded as an entirely honorable way of making a living”. Because of Crete’s geographic location at the crossroads of the Mediterranean, the island was ideal for both shipwrecking and piracy. By controlling Crete and the waterways around the island, the pirates of Crete were able to establish a naval chokehold in the region consisting of both piracy and later taxes. Over time, the ships, slaves and general wealth accumulated by Cretan-based piracy spawned the first-ever army, navy and government. According to classical historian Dr. Janice Gabbert, “The eastern Mediterranean has been plagued by piracy since the first dawn of history”. This particular notion is corroborated by modern historical sources which state that in classical antiquity, “the Illyrians and Tyrrhenians were known as pirates, as well as Greeks and Romans”. In “Piracy in the Ancient World” (1996), noted maritime historian Henry Ormerod states that, “If we remember that piracy was, for centuries, a normal feature of Mediterranean life, it will be realized how great has been the influence which it exercised on the life of the ancient world”. In other words, is piracy ruled the day. In “Pirate Coasts of the Mediterranean Sea” (1916), Ellen Churchill Semple found that the area around the island of Crete was famous for its slave markets and that Crete was notable for its pirates. This was because after a ship was captured, it cargo was plundered and its human cargo was sold to the highest bidder, ultimately creating the first-ever slave market. Greek historian Thucydides wrote in “History of the Peloponnesian War” (c. 10th century) that, “For in early times the Hellenes (Greeks) and the barbarians of the coast and islands ... were tempted to turn to piracy, under the conduct of their most powerful men ... [T]hey would fall upon a town unprotected by walls ... and would plunder it ... no disgrace being yet attached to such an achievement, but even some glory”. In the Iliad and Odyssey by Homer, the greatest of the Greek poets, piracy was perfectly normal occurrence. Odysseus recounts that: “We boldly landed on the hostile place, And sack’d the city, and destroy’d the race, Their wives made captive, their possessions shared, And every soldier found a like reward”. Being kidnapped by pirates and sold into slavery was so commonplace that it also became a favorite theme of Greek poets and plays. Due to centuries of shipwrecking and piracy, the Island of Crete essentially had unabated access to free slaves, free ships and free treasure, ultimately spawning what would eventually become the Greco-Roman Empire.
"Carte Blanche"
The French term “
carte blanche” has two different meanings which essentially refer to unbridled money and power. Firstly, carte blanche can mean, in the literal sense, a “blank cheque”, in that a check that has no written numerical value written but it’s already signed. In other words, there is no price to high; whatever is wanted is already paid for. The second meaning of carte blanche is that of “Full Powers”, which under international law, dictates that the head of state, head of government or foreign minister of the state, has the legal power to sign a treaty or convention on behalf of a sovereign state. In other words, Full Powers is the right to dictate the decisions of a particular nation, or all nations, without any checks or balances. As evidenced, “Carte” (C/K+R+T) is consonantly identical to “Crete” (C/K+R+T). Therefore, it can be ascertained that “carte blanche” is a direct reference to the island of Crete. After all, the “Line of Man” which rules the Earth from Greenland was sired by Minos of Crete. Since money can be printed with ease, the Greco-Roman Empire in Greenland essentially has a “blank cheque” to do as they please. Since all countries (aside from Switzerland and Vatican City) are non-sovereign entities, they also wield “Full Powers” over 204 countries on Earth. Make no mistake, both Switzerland and Vatican City are under the control of Greenland, they just don’t know it yet.
Cretan Fascism
Because
fascism was born on island of Crete, the fasces symbol exhibits the same shape as the island of Crete, topographically speaking. As evidenced, the northwest corner of the island unmistakably exhibits the shape of a fasces (ax) blade while the rest of the island serves as its handle. The current flag of Crete depicts a double-sided fasces ax, minus the 13 sticks which surround it on the original flag of the Roman Empire. Coincidentally, the airport of Chania, Crete is unmistakably fashioned in the form of the fasces, further insinuating that the oldest city on earth was the first place to adopt the ideology of fascism which has now enveloped the Earth.
Sea Peoples
On par with the fraudulent riddled history of the Greco-Roman Empire, the term
Sea Peoples appears to be historical cover for Cretan-based piracy in the Mediterranean. This notion has been confirmed by modern historical accounts which state that “With Crete’s reputation of harboring pirates, it is not too surprising to find much evidence of their involvement with the Sea Peoples”. In other words, the Sea Peoples, who are admittedly Greek, were from Crete, an island with a long history of piracy. According to the book “In Search of the Trojan War” (1998) by noted historian Michael Wood, “…the Sea Peoples ... in part actually composed of Mycenaean Greeks - rootless migrants, warrior bands and condottieri on the move ...? Certainly there seem to be suggestive parallels between the war gear and helmets of the Greeks ... and those of the Sea Peoples ...”. The Sea Peoples are also identified in Egyptian records as the Ekwesh, a group of Bronze Age Greeks known as the Achaeans (C+H+N+S), otherwise known as the Chanians (C+H+N+S), one of the four major tribes of Classical Greece. The city of Chania on the Island of Crete is the oldest city in Europe which was founded by the original pirate Minos, the godfather of the Greco-Roman Empire. In time, the piracy committed by the Sea Peoples became so rampant that even modern historical sources state in respect to the Sea Peoples that “there seemed to be no real distinction made between a pirate and a mercenary”. In other words, due to the Sea Peoples from Crete, the Mediterranean was over-run with pirates. Although the term "Sea Peoples" is routinely used to describe pirates form Crete, the original term for these pirates was likely "Sea Men" as in “C Men”. The symbol for both the letter “C” and “K” in the Roman Score (i.e., the Roman alphabet) is the “Ʌ” symbol, otherwise known as a Chevron symbol. The “Ʌ” symbol was the first-ever Greco-Roman symbol for it represented the mountainous Island of Crete, the home of these pirates. Consequently, the “Ʌ” symbol later adorned the shields of Greek warriors and was therefore likely present in the name of said pirates emanating from Crete. Since Crete pirates were “men” that were ruled by Minos (from whence the terms "man" and "men" were ultimately derived from), it stands to reason these pirates would be entitled “Ʌ Men” (i.e., “C Men”) rather than “Sea Peoples”. Modern tributes to the Sea Men include "semen" (i.e., seminal fluid) and Siemens, the largest Europe-based electronics and electrical engineering company in the world.
(μέρος Β΄ Χανιά ) 
ΠΗΓΗ 
https://sites.google.com/site/greenlandtheory/greece/island-of-crete

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως