26 Ιουνίου 2016

Οι κακοί της βίβλου.!!!

Προφήτης Ιεζεκιήλ
 κατά τη Μετάφραση Ο'

Κεφάλαιον ΚΕ' 

16 δι τοτο τάδε λέγει Κύριος· δο γ κτείνω τν χερά μου π τος λλοφύλους κα ξολοθρεύσω Κρτας κα πολ τος καταλοίπους τος κατοικοντας τν παραλίαν· 17 κα ποιήσω ν ατος κδικήσεις μεγάλας, κα πιγνώσονται διότι γ Κύριος ν τ δοναι τν κδίκησίν μου π' ατούς. 

Προφήτης Σοφονίας

Κεφάλαιον Β' 

4 διότι Γάζα διηρπασμένη σται, κα σκάλων ες φανισμόν, κα ζωτος μεσημβρίας κριφήσεται, κα κκαρν κριζωθήσεται. 5 οα ο κατοικοντες τ σχοίνισμα τς θαλάσσης, πάροικοι Κρητν· λόγος Κυρίου φ᾿ μς, Χαναν γ λλοφύλων, κα πολ μς κ κατοικίας. 6 κα σται Κρήτη νομ ποιμνίων κα μάνδρα προβάτων. 7 κα σται τ σχοίνισμα τς θαλάσσης τος καταλοίποις οκου ούδα· π᾿ ατος νεμήσονται ν τος οκοις σκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν π προσώπου υἱῶν ούδα, τι πέσκεπται ατος Κύριος Θες ατν, κα ποστρέψει τν αχμαλωσίαν ατν. ~   

Προφήτης Ζαχαρίας

13 διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ρομφαίαν μαχητοῦ·

Προφήτης Ιερεμίας

 ΙΕΡΕΜΙΑΣ - 47o Κεφάλαιο
4      ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΕΣΗ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΚΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΠΟΛΕΙΦΘΕΝΤΑ ΒΟΗΘΟΝ ΔΙΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΦΘΟΡ
ΠΗΓΗ
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82  https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B %CF%82#.CE.9A.CE.B5.CF.86.CE.AC.CE.BB.CE.B1.CE.B9.CE.BF.CE.BD_.CE.92.27 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 

http://www.holybible.gr/bambas/palaia/ieremias/ieremias_47.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως