4 Μαΐου 2016

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο κόλπος του Δερματά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την περιοχή ο περιφερειάρχης… Οι δύο απανωτές κακοκαιρίες στην πενταετία και άνεμοι που έφτασαν μέχρι…12 Μποφόρ δημιούργησαν τεράστιους κινδύνους, που πρέπει να αντιμετωπιστούν!

Από την απόφαση του περιφερειάρχη  (στις 16 Μαρτίου) να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας την παράκτια περιοχή του Ηρακλείου που ταλαιπωρείται από τις διαβρώσεις, μέχρι την προετοιμασία του δήμου και τη μελέτη του ΙΤΕ για τον κόλπο του Δερματά προχωρούν οι διαδικασίες, αλλά είναι τόσο επείγον το ζήτημα που δεν μπορεί καν να περιμένει! Αυτό άλλωστε έκρινε και η Αρχαιολογία για να δώσει τη δική της έγκριση πριν λίγες εβδομάδες.
Με την κήρυξη της περιοχής, αλλά και την άδεια που δίνει ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά » οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα!
Η παρέμβαση, θα γίνει σε ένα μήκος ακτής περίπου 90 μέτρων.
Και θα γίνουν:
-εκσκαφή σε βάθος 1,50 ™ για την έδραση των φίλτρων και των λιθορριπών -τοποθέτηση φίλτρου λιθορριπής 1,0 - 1,5 ΐη -τοποθέτηση λιθορριπής 1,50 - 4,00 ΐη
-τοποθέτηση λιθορριπής αποκατάσταση παραλίας 70-110 Κ^ , σύμφωνα με την (32) σχετική έγκριση του τεχνικού φακέλου του έργου.
Γιατί όμως ήταν τόσο επείγουσα αυτή η διαδικασία στον κόλπο Δερματά; Τα τελευταία χρόνια, έπειτα από δύο απανωτά πρωτοφανή φαινόμενα κακοκαιρίας, το 2010, αλλά και το 2014 που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και 40 χρόνια με ανέμους εντάσεως 11-12 μποφόρ, προκαλώντας καταστροφές στα παράλια όλης της Κρήτης, είχαν ως συνέπεια την ολίσθηση ολόκληρου του υφιστάμενου πρανούς που συμπαρέσυρε τμήμα του κιγκλιδώματος 90 μ. που εδράζονταν πάνω στο επίχωμα και σε απόσταση 10,00 μ. από το πόδι του επιχώματος σε μία ελεύθερη δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 60*60*25 ^.Σύμφωνα με την «ανάλυση επικινδυνότητας» στο πλαίσιο της μελέτης που εκπονεί το ΙΤΕ (ΙνστιτούτοΥπολογιστικών Μαθηματικών) για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου με αντικείμενο τη «Διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου», «.... Το πιο έντονο πρόβλημα διάβρωσης και παράλληλα υποσκαφής πρανούς και τειχών εντοπίζεται στο κεντρικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης και ειδικότερα στην παραλία του Δερματά. Στην παραλία του Δερματά το μήκος έχει μειωθεί αισθητά, ενώ το υλικό της παραλίας αλλάζει από αμμώδες σε κροκάλες και χαλίκια. Επίσης υπάρχουν και φαινόμενα υποσκαφής και πτώσεων στα έργα αντιστήριξης του παραλιακού δρόμου της πόλης που αποτελούν ενδείξεις μίας μακρόχρονης διαδικασίας διάβρωσης της περιοχής. Σημειώνεται ότι στις περιοχές αυτές υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά μεγάλης αξίας και ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων παράλληλα σε ένα χώρο που παράλληλα είναι και κυρίως χώρος αναψυχής των πολιτών. Ταυτόχρονα οι περιοχές αυτές είναι εκτεθειμένες ως προς τη συχνότητα και την ένταση καιρικών φαινομένων όπως ο αυξημένος κυματισμός. Συνεπώς αυτές οι περιοχές καθίστανται περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας σε φαινόμενα διάβρωσης με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια κι την ομαλή λειτουργία και προσβασιμότητα των υποδομών που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή...».
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η συνοχή του μετώπου του επιχώματος έχει διαρραγεί και ο κίνδυνος εκτεταμένων ζημιών είναι ορατός. Η άμεση τεχνική επέμβαση είναι απαραίτητη με σκοπό την προστασία των υποδομών, του μνημείου(Ενετική πύλη Δερματά) και των πολιτών.
Σε περίπτωση μη υλοποίησης των προτεινόμενων έργων (και καθώς η θαλάσσια διάβρωση ήδη έχει πλήξει υποδομή του οδικού δικτύου), η περιοχή θα συνεχίζει όχι μόνο να πλήττεται από το φαινόμενο της διάβρωσης, αλλά και να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εκτεθειμένη σε αυτό το καταστροφικό φαινόμενο, αυξάνοντας περαιτέρω τους κινδύνους.
Αδυναμία υλοποίησης των έργων σε προγενέστερο χρόνο
Η αδυναμία εκτέλεσης έργων στην περιοχή σε προγενέστερο χρόνο προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είχε καταστεί αναγκαία η άμεση εκτέλεση σχετικών έργων και που αφορά την προσωρινή θωράκιση του υφιστάμενου επιχώματος ώστε να αποφευχθεί η ολοκληρωτική κατάρρευσή του. Αυτό αποδεικνύεται και από την ανάλυση του φαινόμενου (ΙΤΕ), ότι η διάβρωση της ακτής είναι σταδιακή και συνεχώς αυξανόμενη με επίκεντρο την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων το 2014.
Αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, σε περίπτωση των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να δώσει την εξαίρεση έλαβε υπόψιν του ότι:
Δεν υπάρχει πλήρης νομοθεσία για την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων (εκτάκτων και επειγόντων) και δεδομένου ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 αλλά και των διαδικασιών τήρησης των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι χρονοβόρες. γ.2) Η υπόψη περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως την 09-09-2016, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το καταστροφικό φαινόμενο της παράκτιας διάβρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα ανάσχεσης του φαινομένου.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των προτεινόμενων εργασιών, το εν εξέλιξη φαινόμενο εγκυμονεί καθημερινά σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των πολιτών , στις υποδομές του οδικού δικτύου και στο μνημείο.

ΠΗΓΗ
Αναδημοσίευση από
Σώστε την παραλία Δερματά και χωρίς...άδειες!
28.04.16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως