6 Μαρτίου 2016

Euro-Asia Interconnector βυθομετρική όδευση του έργου.

Το ειδικό ερευνητικό σκάφος «Odin Finder» διεξάγει την βυθομετρική μελέτη (reconnaissance survey) ώστε να προσδιοριστεί σε λεπτομέρεια η όδευση του υποβρύχιου καλωδίου στον πυθμένα της θαλάσσιας περιοχής στην οποία θα ποντισθεί.

Η βυθομετρική μελέτη αποτελεί μία λεπτομερή ανάλυση δεδομένων σε συνδυασμό με βυθομετρική καταγραφή ώστε να εξετάσει και να προσδιορίσει μία λύση όδευσης.
Η μελέτη αξιολογεί την τοπογραφία και μορφολογία του πυθμένα και θα αναγνωρίσει τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του. Στόχος της μελέτης είναι να επιλεγεί ο προτιμότερος «διάδρομος όδευσης» μεταξύ αυτών που έχουν ήδη αναγνωρισθεί και να παρέχει χρήσιμα δεδομένα για την κατασκευή του καλωδίου.
Η μελέτη απαρτίζεται από μία βυθομετρική εξέταση της προτεινόμενης όδευσης
και των κρισιμότερων από βυθο-μορφολογικής άποψης περιοχών. Στις περιοχές αυτές το μελετητικό σκάφος αναλύει μεγάλης έκτασης πεδία (block reconnaissance). Τόσο η μελέτη όδευσης όσο και η ανάλυση των πεδίων αυτών πραγματοποιούνται μέσω εξοπλισμού MBES (MultiBeam Echo Sounders).προσαρμοσμένου στην άτρακτο του ειδικού σκάφους.
https://www.vesselfinder.com/vessels/ODIN-FINDER-IMO-7031761-MMSI-247048200
Odin Finder
Από τις έως σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες έχουν αναγνωρισθεί 4 κρίσιμες περιοχές:
Περιοχή 1: Όδευση από Κύπρο προς Ισραήλ – βάθος 500 – 1.200 μέτρα
Περιοχή 2: Όδευση από Κύπρο προς Κρήτη – βάθος 150 – 2.100 μέτρα
Περιοχή 3: Όδευση προσέγγισης στην Κρήτη – βάθος 800 – 2.700 μέτρα
Περιοχή 4: Περιοχή Νότιας Καρπάθου – βάθος 200 – 1.400 μέτρα
Η μελέτη περιλαμβάνει την καταγραφή, επεξεργασία και ερμηνεία κατάλληλων βυθομετρικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της τοπογραφίας και μορφολογίας του πυθμένα με ιδιαίτερη έμφαση στα μέγιστα βάθη και τις
κρίσιμες περιοχές καθώς και στην αναγνώριση πιθανών γεωλογικών χαρακτηριστικών τα οποία πιθανών να επηρεάσουν την όδευση, αρχιτεκτονική, κατασκευή και λειτουργία της διασύνδεσης.

Διασύνδεση  Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας  μεταξύ  Hadera  (Ισραήλ)  και περιοχής Αττικής, Euro-Asia Interconnector
Το  έργο  αφορά  υποθαλάσσιο  600  kV  DC  καλώδιο  για  τη  διασύνδεση  των ηλεκτρικών συστημάτων Ισραήλ –Κύπρου –Ελλάδας. Το έργο θα έχει μεταφορική ικανότητα 2000 MW και συνολικό μήκος περίπου 820 ναυτικών μιλίων, δηλαδή περίπου 1518 km. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τρεις διασυνδέσεις ως εξής: α. 329 km μεταξύ Ισραήλ -Κύπρου, β. 879 km μεταξύ Κύπρου και Κρήτης και γ. 310 Km  μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας. Θα επιτρέπει την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και προς τις δυο κατευθύνσεις. Φορέας υλοποίησης για το τμήμα Κύπρος –Κρήτη είναι η ΔΕΗ Quantum Energy Ltd και για το τμήμα Κρήτη – ηπειρωτική Ελλάδα η ΔΕΗ Quantum Energy Ltd σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ. Το εκτιμώμενο  κόστος  επένδυσης στον  ελληνικό  χώρο ανέρχεται  στα 800  εκατομμύρια  με  1 δισεκατομμύριο ευρώ, ανάλογα με την υποβρύχια όδευση, τις συνθήκες του βυθού κ.λ.π...
Το  προσδοκώμενο  έτος  ολοκλήρωσης  του  τμήματος Κύπρος –Κρήτη είναι το 2019 και του τμήματος Κρήτη  – ηπειρωτική Ελλάδα είναι  το 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως