6 Μαρτίου 2016

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Euro-Asia Interconnector

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector αφορά στη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων του Ισραήλ, της Κύπρου, της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας (Αττική), μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου 400 kV και αντίστοιχων επίγειων σταθμών και εγκαταστάσεων.
Με την ολοκλήρωσή της η ηλεκτρική διασύνδεση θα έχει συνολική χωρητικότητα 2.000 MW και συνολικό μήκος 820 ναυτικών μιλίων (1.518 χλμ.) περίπου, ενώ θα επιτρέπει την αντιστροφή της ροής ενέργειας όταν αυτό απαιτείται. Ο φορέας υλοποίησης της διασύνδεσης EuroAsia Interconnector είναι η ΔΕΗ –
Quantum Energy Ltd., θυγατρική επιχείρηση της ελληνικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. και της κυπριακής Quantum Energy Ltd.
Το έργο κατασκευής έχει ενταχθεί στη λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τη μορφή της συστάδας έργων (cluster PCI) 3.10 αποτελούμενης από τα ακόλουθα υπό-έργα:
– Διασύνδεση μεταξύ της Hadera (Ισραήλ) και Βασιλικού (Κύπρος)
– Διασύνδεση μεταξύ Βασιλικού (Κύπρος) και Κορακιάς Κρήτης (Ελλάδα)
– Εσωτερική διασύνδεση μεταξύ Κορακιάς Κρήτης (Ελλάδα) και Αττικής (Ελλάδα).
Το έργο κατασκευής της διασύνδεσης βρίσκεται σήμερα στη φάση τελικού σχεδιασμού πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής.
Το έργο διασύνδεσης EuroAsia Interconnector:
- Τερματίζει οριστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης, αλλά και της Κύπρου ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι ο τερματισμός ενεργειακής απομόνωσης όλων των κρατών – μελών αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δημιουργεί ένα διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ προς Κύπρο, Κρήτη και Ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς και από τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
- Συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των τριών χωρών και του συστήματος της Ε.Ε. συνολικά, με την ενσωμάτωση των απομονωμένων μικρών συστημάτων Κύπρου με το ισραηλινό και ευρωπαϊκό δίκτυο για αδιάλειπτη ροή ενέργειας.
- Υποβοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ και στη μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.
- Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα εμπλεκόμενα κράτη.
- Συνεισφέρει στο στόχο του 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Παρέχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ύψους 10 δισ. ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως