26 Μαρτίου 2016

Λίμνη Γεωργιόυπολης

ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
Στα βόρεια παράλια και στο μέσον της διαδρομής Ρεθύμνου Χανίων.
Η λίμνη τροφοδοτείται από υφάλμυρες πηγές που δημιουργούσαν έλος και πριν κατασκευαστεί το μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα. Τα νερά της υπερχείλισης οδηγούνται μέσα από ένα κανάλι στον ποταμό Αλμυρό. Ο τελευταίος διατηρεί καλαμιώνες και σύστημα εκβολών παρά την υποβάθμισή τους λόγω τουριστικής ανάπτυξης. Η περιοχή στα ανατολικά και νότια του οικισμού έχει επίσης μικρές εκβολές, καλαμιώνες και πολλές πηγές με σημαντικότερο υγρότοπο τον ποταμό Περαστικό.
Επίσης αναπτυγμένες αμμοθίνες και εποχιακά τέλματα. Μια εκβολή και ορισμένα τέλματα υπάρχουν στα βόρεια του οικισμού. Λίγο βορειότερα στις βραχώδεις ακτές υπάρχει συστάδα με φοίνικες του Θεόφραστου. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και αποτελεί επιπλέον μια από τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Ελλάδα.Το καλύτερο μέρος για παρατήρηση είναι από το δρόμο πάνω από τη γέφυρα της εθνικής οδού όπου υπάρχει και μικρό καθιστικό.
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Ο κατάλογος ξεπερνά τα 200 είδη πουλιών. Από τα φωλιάζοντα είδη μέσα και περιμετρικά από τις υγροτοπικές εκτάσεις ξεχωρίζουν το νανοβουτηχτάρι, η νερόκοτα, η φαλαρίδα, ο ποταμοσφυριχτής, η καλαμοποταμίδα, ο μυγοχάφτης και το σκαρθάκι. Στη γύρω περιοχή φωλιάζουν επίσης μεταξύ άλλων ο θαλασσοκόρακας, η γερακίνα, ο πετρίτης, ο γκιώνης, η τυτώ, η σουσουράδα, η δεντροσταρήθρα, ο τρυποφράχτης, ο κοκκινοκεφαλάς και ο βλάχος. Από τα διαχειμάζοντα ξεχωρίζουν το μαυροβουτηχτάρι, ο καλαμόκιρκος, ο σταυραετός, ο τσίφτης, ο κορμοράνος, η λασποσκαλίδρα, η νεροκοτσέλα, ο ακτίτης, η αλκυόνη, ο μαυροσκούφης, η μουστακοποταμίδα, η σακουλοπαπαδίτσα και το καλαμοτσίχλονο. Μερικές χρονιές παρατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί υδροβίων όπως κύκνοι, χήνες και αγριόπαπιες ενώ σπανιότερα αναφέρεται ο ήταυρος, ο στικταετός και η χουλιαρομύτα. Μεταξύ των περαστικών κατά τις μεταναστεύσεις τους μπορούν να σημειωθούν τα: μικροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, πορφυροτσικνιάς, κραυγαετός, λιβαδόκιρκος, μικροπουλάδα, στιχτοπουλάδα, μουστακογλάρονο, μαυρογλάρονο, αργυρογλάρονο, αμμοσφυριχτής, σιγλίγουρος, μαχητής, πετροτριλίδα, νεροχελιδονο, θαμνοψάλτης, αηδόνι, τσαλαπετεινός, κούκος, τσιχλοποταμίδα, συκοφάγος, καλαμοκανάς, βαλτότρυγγας, νυκτοκόρακας, μαυροπετρίτης, χαλκόκοτα, μαυροπελαργός, χελιδόνι, οχθοχελίδονο, κιτρινοσουσουράδα, και πολλά άλλα. Στη περιοχή έχουν καταγραφεί πολύ σπάνια για την Ελλάδα είδη όπως ο πράσινος μελισσοφάγος, η αγελοκαλημάνα, ο ερημοσφυριχτής, ο σαρδοτσιροβάκος, η νεροποταμίδα και η στιχτόπαπια.
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ: Μεγάλοι πληθυσμοί της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) ενώ στην παραλία φτιάχνει φωλιές και η θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta). Επίσης συναντάμε τα: κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), φρύνος (Bufo viridis), σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), μυγαλή (Crocidura suaveolens), νανομυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus).
ΧΛΩΡΙΔΑ: Στη λίμνη της Γεωργιούπολης, παρατηρούνται διάφορα υδρόβια φυτά όπως Μυρτιές Λυγαριές, Βάτα , Πικροδάφνες, Αγριοσέλινα (Apium graveolens) Mελιγκάρια (Dorycnium rectum) Λϋθρα (Lythrum junceum) Ενώ στα υφάλμυρα έλη και τις πηγές της περιοχής, φύονται αλόφιλα είδη όπως: Βούρλα (Juncus subulatus) Ξιφάρες (Carex extensa) Σκίρποι (Scirpus maritimus) και πολλά αγριοκάλαμα (Fragnites australis).
ΕΠΟΧΗ: Όλες οι εποχές προσφέρουν δυνατότητα παρατήρησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας και λοιπής πανίδας ή χλωρίδας αλλά μεγαλύτερη ποικιλία παρατηρείται Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως