6 Μαρτίου 2016

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εφαρμογή βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας.
Η Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά της Μεσογείου, βιώνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έντονη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, που κάποια έτη ξεπερνά το διπλάσιο του Εθνικού μέσου όρου.
Ταυτόχρονα, επιδεικνύοντας μια από τις χαμηλότερες κατατάξεις στον κρίσιμο δείκτη «ενέργεια ανά μονάδα ακαθάριστου προϊόντος» μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κρήτη αντιμετωπίζει σημαντικά ενεργειακά προβλήματα, που συνοδεύονται από περιβαλλοντικές «πιέσεις» στο ευαίσθητο και μοναδικό οικοσύστημά της.
Ο πληθυσμός του νησιού ξεπερνάει τους 600.000 κατοίκους [ΕΣΥΕ, 2001], με ρυθμό
αύξησης από τους μεγαλύτερους πανελλαδικά, ενώ υπερδιπλασιάζεται κατά τη θερινή περίοδο, διογκώνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το  φυσικό περιβάλλον του Νησιού, ο κυρίως πόλος έλξης τουριστών και παραθεριστών, είναι
ο πρώτος που απειλείται με την αλόγιστη χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων ηλεκτρικών και λοιπών ενεργειακών αναγκών.
Ο «ενεργειακός σχεδιασμός για το αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Κρήτης»
αποτελεί προσπάθεια για ολοκληρωμένη και υπεραναλυτική προσέγγιση στο ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης, καθώς και στο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών, με τελικό στόχο τη δημιουργία προοπτικών βιώσιμης και αειφόρου περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης για το νησί…

 (PDF)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως