25 Μαρτίου 2016

Αλμυρός ποταμός Ηρακλείου

Βρίσκεται 10 χλμ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου με πρόσβαση τόσο από παλιό παραλιακό δρόμο (Αμμουδάρα) είτε και από τη νέα εθνική οδό.Ο ποταμός δέχεται τα νερά μιας καρστικής υφάλμυρης πηγής με μεγάλη παροχή. Μεγάλος όγκος από αυτά κατακρατούνται από τσιμεντένιο φράγμα και στη συνέχεια ο ποταμός ελίσσεται και χύνεται με ορμή στη θάλασσα. Παράλληλα υπάρχει ένα κανάλι που διοχετεύει μέρος αυτών των νερών στις εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού σταθμού και ακόμη πλήθος εποχιακών τελμάτων, καλαμιώνες, υγρολίβαδα και αμμοθίνες. Δυτικά ξεχωρίζει ο βραχώδης όγκος της Κέρης και το φαράγγι του Αλμυρού με θέσεις φωλιάσματος αρπακτικών πτηνών.
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα όπου έχει καταγραφεί το φώλιασμα της εξαφανισμένης πλέον στιχτόπαπιας, είδος απειλούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα ολόκληρη η περιοχή, παρά την υποβαθμισμένη εικόνα της και τη σημαντική όχληση κατά τη διάρκεια της μέρας εξακολουθεί να προσελκύει υδρόβια και παρυδάτια πτηνά κυρίως κατά τις μεταναστευτικές περιόδους. Από τα φωλιάζοντα ξεχωρίζουν ο ποταμοσφυριχτής, η νερόκοτα, το ψευταηδόνι η κιστικόλη,, ο μαυροτσιροβάκος, ο κοκκινοκεφαλάς και η ωχροστριτσίδα ενώ παρατηρούνται στη γειτονική περιοχή το όρνιο, ο πετρίτης, η τυτώ, ο γκιώνης, η κάργια και ο γαλαζοκότσυφας. Το χειμώνα ο γειτονικός θαλάσσιος χώρος και η παραλία χρησιμοποιούνται ως τόπος κουρνιάσματος και διατροφής για αλκυόνες, παρυδάτια, ερωδιούς, κορμοράνους, γλάρους και γλαρόνια. Την ίδια εποχή καταγράφονται μεταξύ άλλων το κιρκίρι, το σφυρυχτάρι, η νεροκοτσέλα, ο βαλτόκιρκος και σπανιότερα η λαγγόνα και ο γελαδάρης. Συνολικά περισσότερα από 200 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί με τα περισσότερα από αυτά μεταναστευτικά όπως τα ακόλουθα:  λευκοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, κρυπτοτσκνιάς, ήταυρος, μικροστικνιάς, σαρσέλα, μελανοκέφαλος γλάρος, μελανόγλαρος, καστανοκέφαλος, χειμωνογλάρονο, αργυρογλάρονο, μουστακογλάρονο, νανοσκαλίδρα, δρεπανοσκαλίδρα, μαχητής, λασπότρυγκας, κουφομπεκάτσινο, καλαμοκανάς, κοκκινοσκέλης, θαλασσοσφυριχτής, μαυροπετρίτης, μαυροκιρκίνεζο, τσιχλογέρακο, καλαμόκιρκος, βαλτόμπουφος, σκαρθάκι, κιτρινοσουσουράδα, δεντροκελάδα, μικρογαλιάντρα, σακουλοπαπαδίτσα, καλαμοτσίχλονο. 
ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ: Η νεροχελώνα (Mauremys rivulata) κρατάει στο βιότοπο ένα από τους μεγαλύτερους γνωστούς πληθυσμούς του είδους. Παρόνυτα τα τρία είδη αμφιβίων της Κρήτης σε μεγάλους αριθμούς δηλαδή ο φρύνος (Bufo viridis), ο κρητικός βάτραχος (Rana cretensis) και ο κρητικός δεντροβάτραχος (Hyla arborea). Επίσης έχουν καταγραφεί τα: σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), μυγαλή (Crocidura suaveolens), νανομυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Τέλος ο υγρότοπος είναι σημαντικός για πολλά είδη νυχτερίδων. 
ΧΛΩΡΙΔΑ: Eνδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληθυσμοί του Φοίνικα του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti) δίπλα στο φράγμα του ποταμού αλλά λκαι ψηλότερα στις πλαγιέςύ. Παρατηρούνται επίσης τα ενδημικά της Κρήτης: (Allium burgeaui ssp. creticum Centaurea idaea ,Cyclamen creticum Dianthus fruticosus ssp. Creticums, Ferulago thyrsifoli,a Petromarula pinnata Phlomis lanata Scutelaria sieberi Staehelina petiolata) και κάποια ενδημικά είδη του Νοτίου Αιγαίου (Alyssoides cretica, Ornithogalum creticum, Sedum creticum, Valeriana asarifolia). Στην Παραλιακή ζώνη στις κινούμενες θίνες της ακτογραμμής, μπορεί να παρατηρήσει κανείς είδη αμμοθινών όπως τα (Ammophila arenaria, Elymus ferctus και Otanthus maritimus). Σε ασβεστούχους βάλτους της περιοχής κυριαρχούν τα είδη: Cladium mariscus, Carex davalliana. 
ΕΠΟΧΗ: Κυρίως η άνοιξη (Μάρτιος-Ιούνιος), αλλά και το φθινόπωρο (Αύγουστος-Νοέμβριος) και συχνά και ο χειμώνας είναι κατάλληλες για επίσκεψη προς παρατήρηση πτηνών.

ΠΗΓΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως