14 Μαρτίου 2016

Αρχεία Νομού Ηρακλείου

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία ΝομούΗρακλείου είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Σκοπός και κύρια μέριμνα των Γ.Α.Κ. Ηρακλείου είναι η διάσωση, η εποπτεία, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση και ευρετηρίαση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, στη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή της Ανατολικής Κρήτης, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
Με την εισαγωγή του στα Γ.Α.Κ. το αρχειακό υλικό καταγράφεται, συντηρείται, ταξινομείται και στη συνέχεια καταλογογραφείται, για να διατεθεί στους ενδιαφερόμενους μελετητές (Ν. 1946/91, άρθρα 9 και 42). Παράλληλα, η αρχειακή υπηρεσία έχει την εποπτεία των ενεργών αρχείων του δημόσιου τομέα, για την πρόληψη απωλειών και καταστροφή δημόσιων εγγράφων, ενώ οφείλει να παρακολουθεί τις εκκαθαρίσεις των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών, μεριμνώντας για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στα Γ.Α.Κ. (Ν. 1946/91 άρθρο 12 και Π.Δ. 162/79, 87/81, 480/85). Στα Γ.Α.Κ. Ηρακλείου ανατέθηκε, εκτός από το Νομό Ηρακλείου και η εποπτεία του Νομού Λασιθίου, σε θέματα αρχειακής πολιτικής, ως την ίδρυση και εκεί αντίστοιχης υπηρεσίας.
Από τον Ιανουάριο του 2002 τα Αρχεία του Ν. Ηρακλείου στεγάζονται σε μισθωμένο νεοκλασσικό κτίριο, στο κέντρο της πόλης (Μ. Καρδιωτίσσης 30), εκτάσεως 350 τ.μ., ενώ παράλληλα διατηρούν και χρησιμοποιούν ως αποθηκευτικό χώρο-αρχειοστάσια και ένα άλλο κτίριο, σε κεντρικό επίσης σημείο της πόλης (Μύσωνος 5), εκτάσεως 250 τ.μ.
Τα γραφεία των Αρχείων είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:30. Ταχ. Δ/νση: Μονής Καρδιωτίσσης 30- 712 01 Ηράκλειο Τηλ.: 2810-289038 - Fax: 2810-289038 - E-mail: mail[at]gak[dot]ira[dot]sch[dot]grΕυρετήριο εκπαιδευτικών αρχείων, Ηράκλειο 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως