26 Μαρτίου 2016

Φραγκοκάστελλο

Στα νότια παράλια 12 χλμ ανατολικά της Χώρας Σφακίων. Η περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη δυτικά του κάστρου του Φραγκοκάστελλου.
Υπάρχουν μικρές εκβολές ρεμάτων και υφάλμυρες πηγές διάσπαρτες, ζώνη με καλαμιώνες, αμμοθίνες, ρηχός θαλάσσιος κόλπος, βραχώδεις σχηματισμοί και μικρές εποχιακές ή μόνιμες νερολακούβες που προσελκύουν μεταναστευτικά πουλιά για να πιουν νερό και να τραφούν. Ο κάποτε μεγαλύτερος βάλτος έχει αρχίσει πλέον να οικοδομείται.

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δίνουν τα μεταναστευτικά πουλιά την άνοιξη. Μεγάλη ποικιλότητα και καλή αφθονία. Στον καλαμιώνα και την παραλία φωλιάζει το ψευταηδόνι, η σουσουράδα και ο μαυρολαίμης. Από τα φωλιάζοντα της ευρύτερης περιοχής αξιόλογα είναι η πετροτριλίδα, ο θαλασσοκόρακας, ο πετρίτης, το όρνιο, ο φιλάδελφος, η βουνοσταχτάρα, η ωχροσταχτάρα, η ασπροκώλα, ο μουστακοστιροβάκος, ο κοκκινοκεφαλάς και ο βλάχος. Το χειμώνα παρατηρείται η νεροκοτσέλα, η αλκυόνη, ο δασσότρυγγας, ο βαλτόκιρκος και ο κορμοράνος. Μεταξύ των μεταναστευτικών ειδών αξίζει να αναφερθούν τα: χαλκόκοτα, νεροχελίδονο, νανοσκαλίδρα, λασπότρυγκας, ακτίτης, σταχτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, στραβολαίμης, μαυρομυγοχάφτης, κρικομυγοχάφτης, πορφυροτσικνιάς, μικρογαλιάνδρα,
κιτρινοσουσουράδα, κοκκινοκελάδα, δενδροκελάδα, σαρσέλα, ποταμοσφυριχτής, αμμοσφυριχτής, χαλικοκυλιστής, οχθοχελίδονο, δεντροχελίδονο, χελιδόνι, βραχοχελίδονο, λευκοχελίδονο, θαμνοτσιροβάκος, δασοφυλλοσκόπος, αετομάχος.
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), φρύνος (Bufo viridis), νεροχελώνα (Mauremys rivulata), σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), μυγαλή (Crocidura suaveolens), νανομυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Στην ανοιχτή θάλασσα δελφίνια και φυσητήρες.
ΧΛΩΡΙΔΑ: Στη μικρή αυτή περιοχή υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ειδών των υγροτόπων, της παραλίας, των βραχωδών ακτών και των φρυγανικών οικοσυστημάτων.
ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή επίσκεψης είναι η άνοιξη από τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Και οι άλλες εποχές έχουν ενδιαφέρον αλλά προτιμήστε επίσκεψη νωρίς το πρωί.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως