27 Μαρτίου 2016

Λιμνοδεξαμενή Σκινία και Καρβάδω

Η λιμνοδεξαμενή Σκινιά βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού. Στο δρόμο Πύργος - Άνω Βιάννος χωματόδρομος οδηγεί δυτικά σε αυτή. Υπάρχει μονοπάτι κατά μήκος της νότιας όχθης. Δυστυχώς η πρόσβαση προκαλεί όχληση στα πουλιά γι’ αυτό προσέξτε καθώς πλησιάζετε. Το μικρό φράγμα του Καραβάδω βρίσκεται 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικότερα, νότια του οικισμού. Στο χωριό στρίψτε δεξιά και διασχίστε τον ποταμό Μπαρίτη προς το φράγμα.
Η παλιότερη μνεία του οικισμού Σκινιά αναφέρεται σε έγγραφο του δουκικού αρχείου του Χάνδακα το 1373. Το τοπωνύμιο αυτό είναι φυτωνυμικό. Η τοπική παράδοση για να εξηγήσει αυτό το όνομα, αναφέρει ότι στη στέγη της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου υπήρχε ένας σκίνος που όταν συμβαίνανε λυπηρά γεγονότα στο χωριό ο σκίνος μαραίνονταν, σαν να συμμετείχε στην λύπη των κατοίκων. Όταν περνούσε η περίοδος των λυπηρών γεγονότων αποκτούσε ξανά τη θαλερότητα του.Ο ποταμός Μπαρίτης τροφοδοτεί τη λιμνοδεξαμενή Σκινιά και ένας παραπόταμός του αυτή του Καραβάδω. Η περιοχή βρίσκεται σε κομβική θέση για τα μεταναστευτικά πουλιά και η καλή κατάσταση των οικοτόπων του ποταμού Μπαρίτη βοηθά στην παρουσία αξιόλογης βιοποικιλότητας.
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Κυρίως η λιμνοδεξαμενή του Σκινιά προσελκύει πάπιες το χειμώνα, παρυδάτια και ερωδιούς την άνοιξη στο μεταναστευτικό πέρασμα τους. Στα φωλιάζοντα της περιοχής είδη περιλαμβάνονται η πετροτριλίδα, ο γκιώνης, η τυτώ, ο μαυρολαίμης, ο κοκκινοκεφαλάς και το τρυγόνι. Στα διαχειμάζοντα η φαλαρίδα, το μαυροβουχτάρι, η πρασινοκέφαλη, η ψαλίδα, το γκισάρι, ο βαλτόκιρκος, το τσιχλογέρακο, το βραχοχελίδονο, η λιβαδοκελάδα, η σουσουράδα, η σταχτοσουσουράδα, η τσίχλα και η σταρήθρα. Μεταξύ των περαστικών ο καλαμοκανάς, η αβοκέττα, η δρεπανοσκαλίδρα, η σταχτοσκαλίδρα, η καλημάνα, ο ποταμοσφυριχτής, ο λευκοτσικνιάς, ο σταχτοτσικνιάς, ο νυχτοκόρακας, ο κρυπτοτσικνιάς, η σαρσέλα, ο ροδοπελεκάνος, ο μαυροπελαργός, ο μελισσοφάγος, ο σταυραετός, ο σφηκιάρης, η αλκυόνη, ο αετομάχος, η κοκκινοκελάδα, ο καστανολαίμης, η βουνοσταχτάρα και το οχθοχελίδονο.
ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ: Σημαντικοί πληθυσμοί για τον κρητικός βάτραχο (Rana cretensis), τον δενδροβάτραχο (Hyla arborea) το φρύνο (Bufo viridis) και τη νεροχελώνα (Mauremys rivulata). Παρόντα επίσης τα: μαυριτανικό σαμιαμίθι (Tarentola mauritanica), σπιτικό σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), μυγαλή (Crocidura suaveolens), νανομυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus).
ΧΛΩΡΙΔΑ: Μέσα στη λιμνοδεξαμενή συναντάμε ποταμογείτονες και μάλιστα τη φυτοκοινωνία Potamogeton perfoliati που αναφέρεται πρώτη φορά στην Κρήτη. Η παραποτάμια βλάστηση στον ποταμό Μπαρίτη είναι από τις καλύτερα διατηρημένες στην Κρήτη.
ΕΠΟΧΗ: Όλες τις εποχές αξίζει η επίσκεψη αλλά κυρίως Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο παρατηρούνται τα περισσότερα μεταναστευτικά είδη πτηνών.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως