14 Ιανουαρίου 2016

1000 μάρκα για την Κρήτη.

http://ellinvonxartes.blogspot.gr/Στην αυγή του 13ου αιώνα έλαβε χώρα η τέταρτη Σταυροφορία υποκινούμενη από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ .Η σταυροφορία αυτή είχε οδυνηρή  κατάληξη  με  την  άλωση  της
Κωνσταντινούπολης  και  με ανυπολόγιστες  απώλειες  για  την  Βασιλεύουσα. 

Την  περίοδο  αυτή σημαντικά τμήματα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας πέφτουν στα χέρια των σταυροφόρων, ένα από αυτά και η Κρήτη. Η πτώση της Κρήτης στα χέρια των Βενετών έγινε με αφορμή την Σταυροφορία, όταν ο Αλέξιος Άγγελος γιος του Ισαακίου του Β ́, προσπαθώντας να διαπραγματευτεί την βοήθεια των Δυτικών, με στόχο να επαναφέρει στον αυτοκρατορικό θρόνο  τον  πατέρα  του,  πρόσφερε  ως  αντάλλαγμα  την  Κρήτη  για  να εξασφαλίσει την συμπαράσταση του . Το 1204 η  Κρήτη  παραδίδεται  και  υποδουλώνεται  στους  Λατίνους  και  στην συνέχεια ο Βονιφάτιος Μομφερρατικός πουλάει την Κρήτη στους Ενετούς αντί 1000 αργυρών μάρκων και έτσι στις 12 Αυγούστου 1204 εκχωρήθηκε η Κρήτη από τον Βονιφάτιο Μομφερατικό με το εξευτελιστικό αντίτιμο στους Ενετούς. Ο Δάνδολος πλήρωσε στον Βονιφάτιο 1000 μάρκα για την Κρήτη, και με τον τρόπο αυτόν η Κρήτη περιέρχεται τελικά στα χέρια των Ενετών
ΠΗΓΗ
« Λόγιοι Κρήτες του 17ου και 18ου αιώνα »
Χατζηδάκης Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως