1 Σεπτεμβρίου 2015

Ιωάννης Σκυλίτζης - Σύνοψις Ιστοριών (απόσπασμα για την άλωση του εμιράτου της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά.)

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΡΟΥΓΓΑΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΒΙΓΛΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΖΗ.


Χρονικό του Σκυλίτση. Οι Σαρακηνοί της Κρήτης νικούν τους βυζαντινούς υπό τον Δαμιανό.
[Const7 iterum.15]  
  δ τν σχολν δομέστικος Βάρδας κατ τν ἑῴων γαρηνν κστρατεύσας τ ν ποσν παντα κατεστρέψατο, λν κα φρούρια κανά, κπολιορκήσας δ κα τν περιβόητον δαταν. δ βασιλες βουλόμενος κα τος ν τ Κρήτ Σαρακηνος συνεχς κστρατεύοντας
κα τ παράλια τς ωμαϊκς γς δοντας κα κατατρέχοντας κ-
φοβσαι κα τς σχέτου νακόψαι ρμς, στρατν τι πλεστον
συλλέξας κα στόλον ετρεπίσας οκ γενν κπέμπει κατ τς νήσου,
στρατηγν πιστήσας τος πσι Κωνσταντνον πατρίκιον τν Γογγύ-
λιον, θηλυδρίαν νθρωπον κα σκιατραφ κα πειροπόλεμον κα να
τν ν τ παλατί θαλαμηπόλων. ς ες τν νσον περαιωθες κα
μηδν ξιον διαπραξάμενος στρατηγο, μήτε στρατοπεδείαν πηξάμενος σφαλ μήτε σκοπος πιστήσας κα κατοπτρας κα δι' ατν τς
βαρβαρικς φυλαξάμενος φόδους, κινδύν μεγίστ περιπίπτει. ο γρ
νησιται τν πειρίαν κα τν μέλειαν κατανενοηκότες το στρατηγο,
καιρν πιζητήσαντες πιτήδειον ξαίφνης πιτίθενται τ στρατεύματι,
κα τρέπονται μν τοτο ῥᾳδίως, ς πολλος τν ωμαίων αχμαλωσί
κα σιδήρ διαμερισθναι, κατέσχον δ κα τ στρατόπεδον ατό, τν
ωμαίων ασχίστως ποφυγόντων. μικρο δ' ν άλω κα Γογγύ-
λιος, ε μ συνασπίσαντες ο θεράποντες ξερρύσαντο ατν τς αχμα-
λωσίας κα ες τν ναυαρχίδα μβιβάσαντες διεσώσαντο.


Χρονικό του Σκυλίτση. Κρήτες φονεύουν τσι ρωμαίοι

[Roman2.4]  
Τούτ τ τει Νικηφόρον μάγιστρον τν Φωκν, δομέστικον
δη προβεβλημένον τν σχολν τς νατολς παρ Κωνσταντίνου
το βασιλέως, κα πολλ τρόπαια στήσαντα κατ τν ἑῴων Σαρακη-
νν, κα τόν τε τς Ταρσο μηρν Καραμώνην κα Χαμβδν τν το
Χάλεπ κα τν Τριπόλεως ζθ λοσχερς ταπεινώσαντα, πέμπει κατ
τν ν Κρήτ Σαρακηνν, πλθος πιλέκτων στρατιωτν πιδος ατ
κα στόλον κατηρτισμένον καλς. ν τ νήσ δ' οτος περαιωθείς, κα
κατ τν πρώτην πόβασιν παροσι κα κωλύουσι συμπλακες τος
γαρηνος κα τούτους τρεψάμενος, ατός τε σφαλς πέβη κα τν
στρατν πεβίβασεν κινδύνως. χάρακά τε ον πήξατο καρτερόν,
τάφρ βαθεί κα σταυρώμασι κα πασσάλοις τοτον κατοχυρώσας, κα
τν στόλον ν ρμοις γαληνοτάτοις ρμίσας κα πάντα καταστησάμενος
κατ τ σφαλς νεργς πτετο τς πολιορκίας τν ν τ νήσ πόλεων,
κα δι' λων πτ μηνν πάσαις μηχανας πολιορκητικν ργάνων
χρησάμενος κα τ τείχη καταστρέφων τάς τε πόλεις κα τ φρούρια
χειρώσατο. τ βδόμ δ το Μαρτίου μηνός, τς τετάρτης νδικτινος,
κα τν πασν χυρωτέραν πόλιν, ν γχωρίως Χάνδακα κάλουν,
πεπορθηκώς, κα τν μηρεύοντα τς νήσου Κουρούπην νομα λαβν
αχμάλωτον κα νεμν τν μετ' ατν ν τ νήσ πρωτεύοντα, κα τν
νσον λην δουλωσάμενος, μελλε μν π πλείονα προσμεναι χρόνον κα
τ κατ' ατν καταστήσεσθαι, φήμης δ κρατούσης, ς μέλλων
κατασχεν ατν ωμαος νρ ξ νάγκης βασιλεύσει ωμαίων, μα
τ γνωσθναι τν τς νήσου κατάσχεσιν τας το ωσφ ποθήκαις
ποστείλας ωμανς προσεκαλέσατο τν Νικηφόρον κεθεν. τι δ
το Νικηφόρου τ Κρήτ νδιατρίβοντος, να μ τν ἑῴαν κατατρέχοιεν
ο τς νατολς ραβες, κα μλλον Χαμβδν το Χάλεπ μηρς,
πολεμικς ν κα τν λλων δραστηριώτερος, Λέοντα τν Φωκν τν
το Νικηφόρου δελφν μάγιστρον τιμήσας ωμανς τν το δομεστί-
κου διακονίαν διέπειν πέστειλεν. οτος δ διαπεράσας κα τ Χαμβδν
συναντήσας ν τινι χωρί δρασσ λεγομέν τρέπεται τοτον κατ
κράτος κα φανισμ παραδίδωσι, τν μν ν τ προσβολ πεσόντων
οδ' ριθμ καθυποβληθναι δυναμένων, τν δ λόντων κα ν τ
πόλει πεμφθέντων τοσοτον ν τ πλθος, ς πληρσαι δούλων κα
τς στικς οκίας κα τος γρούς. μόνος δ τούτων ρχηγς Χαμβδν
σν λίγοις λίαν τν κίνδυνον διαδρς ες τ οκεα θη νεκομίσθη.
εσελθόντα δ τν Λέοντα μάλα φιλοφρόνως βασιλες πεδέξατο
πινικίοις τε θριάμβοις τετίμηκε κα γερν τν κατ' ξίαν ξίωσε τιμήσας
κα προβιβάσας κα πάντας τος σν ατ ριστεύσαντας.
Χρονικό του Σκυλίτση. Πολυορκία του Χάνδακα από τον Νικηφόρο Φωκά.

 ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως