5 Οκτωβρίου 2014

Ο μόνιμος πληθυσμός της Κρήτης το 2011

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:623.065

DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:682.928 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:574.286 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:381.737 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΦΥΛΟ  
Άρρενες:308.665    
Θήλεις:314.400 
ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 
0-9  ετών: 69.924   
10-19 ετών:68.459    
20-29 ετών:82.605 
30-39 ετών:97.447 
40-49 ετών:88.815  
50-59 ετών:72.308 
60-69 ετών:60.089 
70+ ετών:83.418 
Μέση ηλικία:40 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Άγαμοι:251.188    Έγγαμοι:309.710 
Χήροι:41.488   Διαζευγμένοι:16.701 
Με  σύμφωνο συμβίωσης   166  Σε διάσταση:3.793 
Χήροι από σύμφωνο συμβίωσης 3 Διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:16 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Αριθμός νοικοκυριών:241.638 
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,53 
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:172.346 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
Ελληνική:559.730 
Χωρών ΕΕ:25.308 
Λοιπών χωρών:37.570 
Χωρίς υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη:457 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν) 
Πρωτοβάθμια:160.104 
Δευτεροβάθμια -Μεταδευτεροβάθμια:249.070 
Τριτοβάθμια:90.940 
Λοιπά:77.637 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ 
Απασχολούμενοι:225.731 
Ζητούσαν Εργασία:44.207 
Μαθητές / Σπουδαστές:110.174 
Συνταξιούχοι:131.887 
Οικιακά:57.960 
Λοιπά:53.106
Ι. Kατά φύλο, υπηκοότητα, ηλικία και τόπο γέννησης
Του Μανόλη Γ. Δρεττάκη* 
Με βάση την απογραφή του 2011 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένους Πίνακες για τον πληθυσμό της χώρας.Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Πίνακας στον οποίο δίνεται ο μόνιμος πληθυσμός των 13 περιφερειών και στου Συνόλου Χώρας κατά φύλο, ηλικία, τόπο γέννησης και υπηκοότητα.Με βάση τον Πίνακα αυτό θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό και στο επόμενο τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης το 2011…


Πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην απογραφή του 2011, τόσο για λόγους που έχουν σχέση με την πλημμελή οργάνωση και τη διεξαγωγή της όσο και με τις αντικειμενικές δυσκολίες εντοπισμού κυρίως των αλλοδαπών κατοίκων της χώρας, υπάρχει ένα «λάθος κάλυψης». Πρόκειται για το ποσοστό του πληθυσμού που για διάφορους λόγους δεν απογράφτηκε, και τώρα γίνεται προσπάθεια αναπροσαρμογής του πληθυσμού, δηλαδή της αύξησής εκείνου που έδωσε η απογραφή. Η αναπροσαρμογή, όμως, αυτή δεν αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Κρήτης που θα παρουσιαστούν στα δύο άρθρα.
Ι. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ

Στις τέσσερις πρώτες στήλες του πρώτου τμήματος του Πίνακα 1 δίνονται οι Έλληνες και αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι του Συνόλου Χώρας κατά φύλο και το ποσοστό που οι θήλεις αντιπροσωπεύουν στο σύνολο του πληθυσμού με βάση την απογραφή του 2011. Στις τρεις τελευταίες στήλες δίνεται η ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσμού σε Έλληνες και αλλοδαπούς. Στο δεύτερο τμήμα του Πίνακα δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τον πληθυσμό της Κρήτης.
Από την 4η στήλη του πρώτου και του δεύτερου τμήματος του Πίνακα 1 φαίνεται ότι στο Σύνολο Χώρας οι θήλεις είναι περισσότερες από τους άρρενες τόσο στους Έλληνες όσο και στο συνολικό πληθυσμό, αλλά λιγότερες στον πληθυσμό των αλλοδαπών. Αντίθετα στην Κρήτη στους αλλοδαπούς, οι θήλεις είναι περισσότερες από τους άρρενες.
Από τις τρεις τελευταίες στήλες του πρώτου και του δεύτερου μέρους Πίνακα 1 φαίνεται ότι το ποσοστό που οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν στο πληθυσμό του Συνόλου Χώρας είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό τους στην Κρήτη, το οποίο ξεπερνά κατά τι το 10%. Το ποσοστό αυτό στο Σύνολο Χώρας είναι μεγαλύτερο στους άρρενες απ’ ό, τι στις γυναίκες, ενώ στην Κρήτη ισχύει το αντίθετο.
ΙΙ. ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ 


Στις τέσσερις πρώτες στήλες του πρώτου τμήματος του Πίνακα 2 δίνεται η μέση ηλικία των Ελλήνων και αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων και του συνόλου τους στο Σύνολο Χώρας κατά φύλο και η διαφορά της μέσης ηλικίας των αρρένων από εκείνη των θηλέων με βάση την απογραφή του 2011. Στο δεύτερο τμήμα του Πίνακα δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για την Κρήτη και στο τρίτο η διαφορά στη μέση ηλικία των αλλοδαπών από εκείνη των Ελλήνων τόσο στο Σύνολο Χώρας όσο και στην Κρήτη.
Από το πρώτο και δεύτερο τμήμα του Πίνακα 2 φαίνεται ότι τόσο στο Σύνολο Χώρας όσο και στην Κρήτη η μέση ηλικία των θηλέων είναι, λόγο διαφοράς μακροβιότητας, μεγαλύτερη από εκείνη των αρρένων τόσο στους Έλληνες όσο και στους αλλοδαπούς. Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη στους Έλληνες απ’ ό, τι στους αλλοδαπούς και στο Σύνολο Χώρας μεγαλύτερη απ’ ό, τι στην Κρήτη.
Από το τρίτο τμήμα του Πίνακα φαίνεται ότι η διαφορά της μέσης ηλικίας των αλλοδαπών από εκείνη των Ελλήνων ξεπερνά τα 10 έτη στο σύνολο και στις θήλεις στο Σύνολο Χώρας ενώ στην Κρήτη είναι μικρότερη από τα 9 έτη, ενώ στους άρρενες είναι μικρότερη από τα 10 έτη στο Σύνολο Χώρας και από τα 9 έτη στην Κρήτη.
Οι διαφορές που προαναφέρθηκαν οφείλονται στο γεγονός ότι οι αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα μας (πολλοί μαζί με τις οικογένειές τους) ήλθαν στην Ελλάδα αναζητώντας εργασία και σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά τους γεννήθηκαν στην χώρα μας και πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία.
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Είναι γνωστό ότι από αρχαιοτάτων χρόνων οι Έλληνες μετανάστευαν σε άλλες χώρες. Στις αρχές του 20ου αιώνα σημειώθηκε μετανάστευση σημαντικού αριθμού Ελλήνων, κυρίως στις Η.Π.Α., Αυστραλία και Καναδά, αλλά και σε κράτη της Ευρώπης. Κύμα μετανάστευσης στις χώρες αυτές σημειώθηκε και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η μετανάστευση συνεχίστηκε, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, στην αρχή στο Βέλγιο και στη συνέχεια (κυρίως τη δεκαετία του ’60) στην τότε Δυτική Γερμανία, στην οποία στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ξεπερνούσαν τις 400.000. Τη δεκαετία του ’70 άρχισε η σταδιακή παλιννόστηση, αλλά ένας σημαντικός αριθμός τους σήμερα ζει στη (ενωμένη) Γερμανία.
Εκτός, όμως, από την μετανάστευση σε ξένες χώρες, μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, και ιδιαίτερα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά από αυτόν, σημειώθηκε μεγάλη εσωτερική μετανάστευση κυρίως από όλες τις περιφέρειες της χώρας προς την Αττική (Αθήνα, Πειραιά και τις γύρω περιοχές) και στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Θεσσαλονίκη).
Στον Πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρθηκε στην αρχή του άρθρου αυτού υπάρχουν στοιχεία για τους τις περιφέρειες στις οποίες γεννήθηκαν οι μόνιμοι κάτοικοι της καθεμιάς από τις 13 περιφέρειες της χώρας καθώς και εκείνοι που μένουν σ’ αυτές, αλλά γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Από τα στοιχεία αυτά καταρτίσαμε τον Πίνακα 3. Στη 1η στήλη του πρώτου τμήματος του Πίνακα 3 δίνονται οι γεννηθέντες στις 12 περιφέρειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης, στη 2η οι γεννηθέντες στην Κρήτη που είναι μόνιμοι κάτοικοι των 12 περιφερειών και στην 3η η διαφορά τους. Στην 1η γραμμή του δεύτερου τμήματος δίνονται τα σύνολα των στηλών του πρώτου τμήματος, δηλαδή των 12 περιφερειών, στη 2η γραμμή οι γεννηθέντες στην Κρήτη που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης και στην 3η γραμμή οι γεννηθέντες στο εξωτερικό που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης.
Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι με βάση την απογραφή του 2011:
- Οι 3 Περιφέρειες στις οποίες το ισοζύγιο για την Κρήτη είναι αρνητικό (κυρίως Αττική, το Νότιο Αιγαίο (λίγοι) και Κεντρική Μακεδονία (ελάχιστοι). Οι διαμένοντες στις Περιφέρειες αυτές που γεννήθηκαν στην Κρήτη είναι περισσότεροι από αυτούς γεννήθηκαν σ’ αυτές και διαμένουν στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες 9 Περιφέρειες το ισοζύγιο είναι θετικό, δηλαδή ισχύει το αντίθετο (βλέπε 3η στήλη του πρώτου τμήματος του Πίνακα).
•Από την 1η γραμμή του δεύτερου τμήματος του Πίνακα φαίνεται ότι συνολικά στις 12 Περιφέρειες το ισοζύγιο της Κρήτης είναι αρνητικό, δεδομένου ότι το σύνολο των γεννηθέντων στην Κρήτη που είναι μόνιμοι κάτοικοι των 12 Περιφερειών αυτών είναι κατά 36.882 περισσότεροι από εκείνους που γεννήθηκαν στις Περιφέρειες αυτές και είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης. Πρόκειται για την καθαρή εσωτερική μετανάστευση.
-Τελικά, όμως, όπως φαίνεται από τη 2η και 3η γραμμή του δεύτερου τμήματος του Πίνακα, χάρη στους γεννηθέντες στο εξωτερικό οι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης είναι περισσότεροι από τους γεννηθέντες στην Κρήτη, δεδομένου ότι γεννηθέντες στο εξωτερικό μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης είναι κατά 31.293 περισσότεροι από την εσωτερική μετανάστευση (68.375-36.882=31.293).
Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ
Στις δύο πρώτες στήλες του Πίνακα 1 δίνονται οι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης και του Συνόλου Χώρας κατά κύριες υπηκοότητες (εκείνες που ξεπερνούν τους 1.000 στην Κρήτη) και στις τρεις τελευταίες η ποσοστιαία κατανομή τους στην Κρήτη και στο Σύνολο Χώρας.
Από τις δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα 1 φαίνεται ότι με βάση την απογραφή του 2011 το ποσοστό που αντιπροσώπευαν στο σύνολο των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων:
-Της Κρήτης οι υπήκοοι Αλβανίας ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που αντιπροσώπευαν στο σύνολο των αλλοδαπών στο Σύνολο Χώρας. Στην Κρήτη οι Αλβανοί αντιπροσώπευαν τα δύο πέμπτα του πληθυσμού των αλλοδαπών, ενώ στο Σύνολο Χώρας πάνω το τους μισούς.
-Μικρότερα ήταν τα ποσοστά στην Κρήτη από εκείνα του Συνόλου Χώρας των υπηκόων Γεωργίας και Ουκρανίας και των υπηκόων των λοιπών κρατών. Αντίθετα τα ποσοστά στην Κρήτη των υπηκόων όλων των άλλων κρατών ήταν μεγαλύτερα από τα ποσοστά τους στο Σύνολο Χώρας.
-Τόσο στην Κρήτη όσο και στο Σύνολο Χώρας το σύνολο υπηκόων των τριών βαλκανικών κρατών (Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας) αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα του συνόλου των αλλοδαπών κατοίκων τους (66,3% στην Κρήτη και 66,1% στο Σύνολο Χώρας).
ΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΤΗΤΑ
Στις τέσσερις πρώτες στήλες του Πίνακα 2 δίνεται ο αλλοδαπός πληθυσμός της Κρήτης κατά φύλο και κύριες υπηκοότητες και το ποσοστό που οι θήλεις αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των υπηκόων της καθεμιάς υπηκοότητας και στις δύο τελευταίες οι ποσοστιαίες κατανομές των αρρένων και των θηλέων.
Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι:
- Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι θήλεις στο σύνολο των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων της Κρήτης ξεπερνά το 50% στο σύνολό τους και στους υπηκόους των περισσότερων κρατών (από το 55,1% στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου φτάνει το 82,3% στους υπηκόους της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι υπήκοοι Αλβανίας, Συρίας και λοιπών κρατών (βλέπε 4η στήλη του Πίνακα)
- Το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο τόσο των αρρένων όσο και των θηλέων συγκεντρώνουν οι υπήκοοι της Αλβανίας και ακολουθούν σε απόσταση οι υπήκοοι της Βουλγαρίας και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση οι υπήκοοι της Ρουμανίας (βλέπε τις δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα).
ΙΙΙ. ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
Στις τέσσερις πρώτες στήλες του Πίνακα 3 δίνεται η μέση ηλικία των Ελλήνων και αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων και του συνόλου τους στην Κρήτη κατά φύλο και η διαφορά τους καθώς και η διαφορά της μέσης ηλικίας των αρρένων από εκείνη των θηλέων με βάση την απογραφή του 2011. Στο δεύτερο τμήμα του Πίνακα δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τις κύριες υπηκοότητες των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων της Κρήτης.
Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι με βάση την απογραφή του 2011 στην Κρήτη:
-Η διαφορά ηλικίας του συνόλου των αλλοδαπών από εκείνη του συνόλου των Ελλήνων είναι ελαφρά μεγαλύτερη στις θήλεις απ’ ό, τι στις γυναίκες (βλέπε 3η γραμμή του πρώτου μέρους του Πίνακα).
-Η μέση ηλικία των γυναικών, λόγω μεγαλύτερης μακροβιότητάς τους, είναι μεγαλύτερη στο σύνολο των Ελλήνων απ’ ό, τι εκείνη των αλλοδαπών (βλέπε 3 στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα).
-Στους αλλοδαπούς κατά κυριότερες υπηκοότητες υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στους υπηκόους της Αλβανίας, το Ηνωμένο Βασιλείου, της Γερμανίας και της Συρίας η μέση ηλικία των αρρένων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των θηλέων και μάλιστα με μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους υπηκόους των κρατών αυτών (από 8,2 χρόνια για τους υπηκόους της Συρίας μέχρι 1,9 χρόνιων για τους υπηκόους της Αλβανίας).
-Αντίθετα η μέση ηλικία των θηλέων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των αρρένων στις υπηκόους των άλλων χωρών και η διαφορά κυμαίνεται από 0,7 στις υπηκόους της Ρουμανίας μέχρι 7,6 χρόνια για τις υπηκόους της Ουκρανίας.
Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο οι διαφορές στη μέση ηλικία που προαναφέρθηκαν οφείλονται στο γεγονός ότι οι αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα μας (πολλοί μαζί με τις οικογένειές τους) ήλθαν στην Ελλάδα αναζητώντας εργασία και σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά τους γεννήθηκαν στην χώρα μας και πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία.
Κλείνοντας τα δεύτερο και τελευταίο άρθρο για την «ακτινογραφία» του πληθυσμού της Κρήτης θέλουμε να τονίσουμε ότι, όπως δείξαμε στα άρθρα αυτά, ο πληθυσμός των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων της Κρήτης (όπως και του Συνόλου Χώρας) είναι πολύ νεότερος και δυναμικότερος από εκείνο των Ελλήνων και στη Κρήτη είναι το 10% του μόνιμου πληθυσμού της ενώ στον πληθυσμό του Συνόλου Χώρας είναι 8,4%.
Οι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι (άνδρες και γυναίκες) τόσο της Κρήτης όσο και του Συνόλου Χώρας προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και στους τρείς τομείς της οικονομίας (γεωργία, κατασκευές, δημόσια έργα, βιομηχανία, τουρισμός, οικιακές βοηθοί κλπ) καλύπτοντας βασικές ανάγκες στους τομείς αυτούς, τις οποίες δεν καλύπτουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Επιπλέον χάρη στις γεννήσεις από αλλοδαπές η συνεχής επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, συνεχίζεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από εκείνο στην περίπτωση που δεν θα υπήρχαν οι γεννήσεις αυτές..
Τα παραπάνω ίσχυαν μέχρι το 2010. Από το 2011, όμως, λόγω της δεινής κρίσης που μαστίζει τη χώρα εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων που επέβαλαν οι δανειστές μας και εφαρμόζουν πιστά όλες οι κυβερνήσεις των 4 τελευταίων, η ανεργία εκτινάχτηκε στα ύψη και το ποσοστό της στους αλλοδαπούς είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο στους Έλληνες (το οποίο είναι επίσης μεγάλο). Για το λόγο αυτό ορισμένοι αλλοδαποί επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους.
Όλα όσα προαναφέρθηκαν αφορούν τους μόνιμους κατοίκους της χώρας. Τελείως διαφορετικό είναι το πολύ σοβαρό πρόβλημα του μεγάλου κύματος των προσφύγων από διάφορες χώρες που περνούν τα σύνορα ή αποβιβάζονται στις ακτές της χώρας. Ένα πρόβλημα που η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και για το οποίο, δυστυχώς, οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να το επιλύσουν, αρνούμενοι να δεχτούν τους ταλαιπωρημένους αυτούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό, για την εγκατάσταση τους στα βόρεια κράτη-μέλη της.
* Ο Μανόλης Γ.  Δρεττάκης είναι πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως