25 Μαρτίου 2011

Η συνθηκολόγηση των Γερμανών στην Κνωσό την 9η Μάη 1945 - και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Στις 9-5-1944 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το τελευταίο αεροσκάφος της Luftwaffe που μετέφερε τον Υποστράτηγο Μπέντακ (Hans Georg Benthack) Στις 9 Μάη 1945 το βράδυ στη βίλα ΑΡΙΑΔΝΗ της Κνωσού ο Βρετανός ταξίαρχος Κίρκμαν, εκπρόσωπος του «Ανώτατου σύμμαχου αρχηγού του Μεσογειακού επιχειρησιακού θεάτρου» και ο Γερμανός Διοικητής της γερμανοϊταλικής Φρουράς «Οχυράς θέσης Κρήτη »υπέγραψαν το έγγραφο της τοπικής παράδοσης σε εφαρμογή της γενικής άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας που υπογράφηκε στο Βερολίνο την προηγούμενη μέρα (8.5.1945) από τις ηγεσίες των συμμαχικών στρατών και της Γερμανίας. Αφοπλίστηκαν όμως αργότερα στις 23 Μαΐου 1945 όταν έφτασε στην Κρήτη το σύνταγμα των Άγγλων HAMPSHIRE.. 
ΠΗΓΗ  Του Δημοσθένη Ραπτόπουλου

«Η συνθηκολόγηση της «Οχυράς θέσεως», του τελευταίου υπό κατοχήν τμήματος της Ευρώπης, σήμαινε και την τυπική απελευθέρωση ολόκληρης της Κρήτης. Έγινε δε στη μεγάλη αίθουσα της βίλλας «Αριάδνη», στη Μινωική πρωτεύουσα της Κρήτης, στις 22.30 της 9ης Μαΐου 1945 και σήμαινε επιπροσθέτως και το οριστικό τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.


Από πλευράς Γερμανών υπογράφηκε η συμφωνία από το Γερμανό διοικητή φρουρίου Κρήτης Bendhak, τον Άγγλο ταξίαρχο Kirkman, αντιπρόσωπο του Ανώτατου Συμμαχικού Αρχηγού της Μεσογείου Στρατηγού Alexander, και τον υποστράτηγο Γ. Φουντουλάκη, Στρατιωτικό Διοικητή Κρήτης, παρουσία αρκετών ανώτερων αξιωματικών Ελλήνων, Άγγλων και Γερμανών».

Το «γεγονός» βασίζεται στις αφηγήσεις του Γ. Κάββου στο αξιολογότατο, ογκώδες ιστορικό έργο του ΓΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 1941-1945 όπου αναφέρεται εκτεταμένα και εμπεριστατωμένα στο γεγονός της συνθηκολόγησης και τα επακόλουθά του στα κεφάλαια 14-19 (τελευταίο), σελίδες 761-823 του 5ου και τελευταίου μέρους του βιβλίου του…

Από τον Μάρτη και πέρα, μετά την κατάργηση της Στρατιωτικής Δ/σης Ηρακλείου, την ευθύνη ανέλαβε ο Γ. Φουντουλάκης, Διοικητής της Εθνοφυλακής Κρήτης και ο Γ. Κάββος ως Δ/ντής του Β΄ Γραφείου (Πληροφοριών) της Δ.Ε.Κ. την οποία ονομάζουν Στρατιωτική Διοίκηση Κρήτης, αλλά ως τέτοια δεν την αναγνωρίζουν ούτε οι Βρετανοί ούτε το κράτος της Αθήνας. Δεν αντιδρούν, απλά την αγνοούν.

Με αυτή την ιδιότητα ο υποστράτηγος Γ. Φουντουλάκης ζήτησε από την κυβέρνηση του Π. Βούλγαρη και το Ελληνικό Γ.Ε.Σ. οδηγίες για τη συνθηκολόγηση της Γερμανοϊταλικής Φρουράς της ΟΧΥΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Παίρνει εξουσιοδότηση από τον πρωθυπουργό και υπουργό Στρατιωτικών να συνυπογράψει με τον Άγγλο ταξίαρχο Κρήτης (Γ. Κάββος, σελ 762). Είναι η μόνη επικοινωνία που μπόρεσε να έχει ο υποστρ/γος Γ. Φουντουλάκης με την κυβέρνηση της Αθήνας και είναι η μόνη που ο υποστρ/γος Γ. Φουντουλάκης αναφέρεται με τον τίτλο του Στρ/κού Δ/τη Κρήτης. Η εξουσιοδότηση αυτή προφανώς εδόθηκε με τον βρετανικό ασύρματο και με τη βρετανική έγκριση αφού τότε ανώτατη αρχή στην Ελλάδα ήταν ο βρετανικός στρατός. Δεδομένου ότι αυτή έγινε μέσω της FORCE 133 δεν είναι βέβαιο ότι είναι πραγματική. Είναι όμως προφανές ότι οι Βρετανοί ήθελαν ελληνική προσυπογραφή για τους δικούς τους αφανείς λόγους.

Στις 9 Μάη 1945 το βράδυ στη βίλλα ΑΡΙΑΔΝΗ της Κνωσού ο Βρετανός ταξίαρχος Κίρκμαν, εκπρόσωπος του «Ανώτατου σύμμαχου αρχηγού του Μεσογειακού επιχειρησιακού θεάτρου» και ο Γερμανός Διοικητής της γερμανοϊταλικής Φρουράς Κρήτης υπογράφουν το έγγραφο της τοπικής παράδοσης σε εφαρμογή της γενικής άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας που υπογράφηκε στο Βερολίνο την προηγούμενη μέρα (8.5.1945) από τις ηγεσίες των συμμαχικών στρατών και της Γερμανίας…

«Στρατηγείον Συμμαχικών Δυνάμεων

Απόρρητον

Έγγραφον τοπικής παραδόσεως των εν Κρήτη

Γερμανικών και Ιταλικών Δυνάμεων

1. Ο Γερμανός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης, δια του παρόντος παραδίδει άνευ όρων απάσας τας υπό την Διοίκησιν ή έλεγχον του δυνάμεις ξηράς, αέρος και θαλάσσης και θέτει άνευ όρων εαυτόν και τας δυνάμεις ταύτας εις την διάθεσιν του Αν. Συμ/κού Δ/τού του Μεσογειακού Θεάτρου επιχειρήσεων.

2. Άπασαι αι υπό την διοίκησιν ή έλεγχον του Γερμανού Διοικητού Φρουράς Κρήτης ένοπλοι δυνάμεις θα καταπαύσουν οιασδήποτε εχθροπραξίας επί της ξηράς, θαλάσσης και εν αέρι κατά την 10ην ώραν Αστεροσκοπείου Γκρήνουιτς της 10ης ημέρας του Μαίου 1945.

Ο Γερμανός Δ/τής Φρουράς Κρήτης αναλαμβάνει να κάμη τας αναλόγους διευθετήσεις πάραυτα.

3. Ο Γερμανός Διοικητής αναλαμβάνει να εκτελέση τας εν τω παραρτήματι τούτο διατασσομένας διαταγάς αι οιασδήποτε περαιτέρω διαταγάς Ανωτ. Συμμάχου Δ/τού του Μεσογειακού Θεάτρου Επιχειρήσεων. Παρακοή εις τας τοιαύτας διαταγάς ή αποτυχία προς συμμόρφωσιν προς ταύτας, θέλει τιμωρηθή σύνωδα των παραδεδειγμένων Νόμων και συνηθειών πολέμου.

4. Το έγγραφον τούτο θέλει τεθή εν ισχύει άμα τη υπογραφή και εν των συνημμένω παραρτήματι διαταγαί θέλουν καταστή εκτελέσιμοι κατά την εν τη άνω παραγράφω προσδιορισθείσαν ημέραν και χρόνον.

4. Το έγγραφον τούτο και αι συνοδευτικαί διαταγαί συνετάχθησαν εις τε την Αγγλικήν, Ελληνικήν και Γερμανικήν γλώσσαν.

Η Αγγλική μετάφρασις είναι το αυθεντικόν κείμενον. Εγειρομένης οιασδήποτε αμφιβολίας ως προς την σημασίαν ή ερμηνείαν η απόφασις του Ανωτάτου Συμμάχου Διοικητού καθίσταται τελειωτική.

6. Το έγγραφον τούτο είναι ανεξάρτητον και ουχί προς ζημίαν και θα υποκατασταθή υπό οιουδήποτε γενικού εγγράφου περί παραδόσεως, επιβαλλομένου υπό ή εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών και εφαρμοστέου επί της Γερμανίας ενόπλων δυνάμεων εν συνόλω.

Γερμανός Διοικητής Ανώτατος Σύμμαχος Αρχηγός

Φρουράς Κρήτης του Μεσογειακού Θεάτρου

Bendhak Επιχειρήσεων

Υποστράτηγος Alexander α.α. Kirkman

Άγγλος Ταξίαρχος

Τόπος: Ηράκλειο Ο Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης

9 Μαΐου 1945 Γ. Φουντουλάκης

ώρα 22.30 Υποστράτηγος”

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευθεί με μικρές διαφορές σε διάφορα βιβλία. Για πρώτη φορά δημοσιεύεται στον 2ο τόμο του δίτομου βιβλίου του I. McD. G. STEWART: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, του «Οργανισμού Πολεμικών Εκδόσεων», εκδ. 1970, Β΄ τόμος σελ 727-729. Δεύτερη χρονολογικά και ταυτόσημη δημοσίευση είναι στον τόμο της τετράτομης έκδοσης του Ασκληπιού Θεοδωράκη, εκδ. 1972, σελ. 216-217. Τρίτη δημοσίευση είναι στον Νάθενα (1978), σελ 281-282.

Τα κείμενα αυτά είναι περίπου τα ίδια και προφανώς έχουν την ίδια προέλευση και αυτή η εικόνα υπήρχε μέχρι τον Μάη του 2005 οπότε δημοσιεύθηκε σε δύο εφημερίδες του Ηρακλείου φωτοαντίγραφο του πραγματικού «αυθεντικού» έγγραφου στην αγγλική γλώσσα όπως ορίζει η παρ. 5. Τότε διαπιστώθηκαν δύο σημαντικές διαφορές που αποκάλυπταν πλάνες και στόχους.

Το αυθεντικό (αγγλικό) έγγραφο στην παρ. 5 γράφει γλώσσες σύνταξης των κειμένων στην αγγλική και γερμανική αλλά όχι ελληνική. Επίσης το αυθεντικό (αγγλικό κείμενο), κάτω από τον τίτλο του συμμάχου αρχιστράτηγου υπάρχει υπογραφή χωρίς στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος και της ιδιότητας που σχετίζεται με το έγγραφο που υπέγραψε.

Παρά το ότι η δημοσίευση επαναλήφθηκε στις ίδιες εφημερίδες μετά δύο χρόνια, οι διαφορές δεν έγιναν αντιληπτές και φυσικά ούτε η σημασία τους που είναι συγκλονιστική γι’ αυτά που αποκαλύπτουν.

Η πρώτη αναμφισβήτητη αποκάλυψη είναι ότι οι Έλληνες αξιωματικοί επλανήθηκαν, αλλά επειδή ήταν αδύνατον να γνωρίζουν τις διαφορές αυτές και να τις δεχθούν (θα έπρεπε ή να μην υπογράψουν ή να αποκαλύψουν τις διαφορές) δεν επλανήθηκαν αλλά παραπλανήθηκαν. Δηλαδή τους έδωσαν τα κείμενα που έχουν δημοσιευθεί και όχι τα αυθεντικά.

Υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό που αφορά τις συνοδευτικές διαταγές της παρ. 5 του κυρίως εγγράφου της συνθηκολόγησης (και είναι δημοσιευμένες μόνο στο βιβλίο του Γ. Κάββου (1991)) που έχουν μια σημαντική διαφορά από το αυθεντικό κείμενο στο οποίο δεν αναφέρονται σύμμαχοι αξ/κοί αλλά Βρετανοί αξ/κοί. Είναι απαράδεκτα ταπεινωτικές και ανθελληνικές και ιδιαίτερα αντικρητικές. Πώς δεν τις αντελήφθη ο Κάββος; Μήπως ανακαλύφθηκαν μετά το θάνατό του ή μήπως η απώλεια της όρασής του έγινε αιτία της μη επισήμανσης του απαράδεκτου περιεχόμενού του που εξηγεί τη συμπεριφορά των Βρετανών και το επεισόδιο με τον Άγγλο ανθυπολοχαγό σε βάρος του Κρητικού λοχαγού Γ. Κάββου με ελληνική στρατιωτική στολή(Γ. Κάββος, σελ 774-777).

Ας δούμε πρώτα το περιεχόμενο των διαταγών θα ασχοληθούμε μόνο με τις ένοχες διαταγές για οικονομία χρόνου. Από τις 17 διαταγές οι ένοχες είναι οι 3, 4, 5, 6, 7 (α, β), 8, 9, 13 (α,β).

Το γεγονός της συνθηκολόγησης της 9.5.1945 στη βίλλα Αριάδνη της Κνωσού έχει δύο όψεις, την πραγματική και την παραπλανητική. Η πραγματική όψη που έπρεπε να κρύβεται από τα μάτια των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Κρητικών γιατί είχε ανθελληνικούς και ιδιαίτερα αντικρητικούς στόχους και η παραπλανητική όψη για να κρύβει την πραγματική ώστε να μην εμποδισθεί η πραγματοποίηση των βρετανικών στόχων και να αποφευχθούν δυσμενείς για τους Βρετανούς συνέπειες από την πραγματοποίησή των.

Ας δούμε τις τρεις σημαντικές διαφορές του δημοσιευμένου και του απόρρητου κυρίως εγγράφου.

1. Η απουσία της ελληνικής γλώσσας στο αυθεντικό (αγγλικό) κείμενο έγινε για να μην υπάρχει στο επίσημο αυτό έγγραφο καμία ένδειξη ανάμιξης της Ελλάδας στη δοσοληψία της Κατοχής της Κρήτης μεταξύ Βρετανών και Γερμανών.

2. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν και στοιχεία ταυτότητας και ιδιότητας του προσώπου που υπέγραψε κάτω από τον Κίρκμαν που είναι γνωστό ότι ανήκει στον υποστρ/γο Γ. Φουντουλάκη φαινόμενο Στρατιωτικό Δ/τη Κρήτης. Αλλά τότε γιατί υπάρχει η υπογραφή του; Η απάντηση είναι αυτονόητη: για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το περιεχόμενο του εγγράφου από τον θιγόμενο απ’ αυτό, δηλαδή από τους Έλληνες ή μόνο από τους Κρήτες αφού οι Βρετανοί θα ισχυρισθούν ότι ο εκπρόσωπός τους το υπέγραψε και άρα το εγνώριζε και το ενέκρινε.


3. Για τον ίδιο λόγο των δύο παραπάνω διαφορών είναι και μια διαφορά όχι μεταξύ φανερών και κρυφών εγγράφων αλλά μεταξύ της πραγματικής ιδιότητας της γερμανοϊταλικής φρουράς που είναι της ΟΧΥΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και της αναγραφόμενης στο αυθεντικό έγγραφο: ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ γιατί η δεύτερη αγνοεί ότι είχε ήδη απελευθερωθεί η Κρήτη, πλην της ΟΧΥΡΑΣ ΘΕΣΗΣ, πριν από εφτά μήνες (από τον Οκτώβρη του 1944) είχαν εγκατασταθεί στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του ελληνικού κράτους από Κρητικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς και η ελεύθερη Κρήτη αποτελούσε το 94,2% του συνόλου ενώ η ΟΧΥΡΗ ΘΕΣΗ το 5,8%.


Ο άμεσος στόχος της αναγραφής Φρουρά Κρήτης και όχι το σωστό Φρουρά Οχυρής Θέσης Κρήτης, είναι να μη φαίνεται ότι είχε απελευθερωθεί το μέγιστο μέρος της Κρήτης και αποτελούσε ήδη αυτοδίκαια και ουσιαστικά μέρος της ελληνικής επικράτειας αλλά ότι όλη η Κρήτη ήταν υπό Γερμανική κατοχή (από την 1η Ιουνίου 1941) που οι Βρετανοί φεύγοντας από τα Σφακιά την παρέδωσαν στους Γερμανούς στο χωριό Κομητάδες και τώρα οι Γερμανοί την επιστρέφουν στους προηγούμενους νόμιμους κατόχους των…


Η μόνη σημαντική αλλά καταλυτική διαφορά του δημοσιευμένου από το αυθεντικό κείμενο είναι ότι στις παρ. 418, 11γ και 15β όπου το δημοσιευμένο κείμενο γράφει συμμάχους αξιωματικούς είναι λανθασμένο και το σωστό (του αυθεντικού κειμένου) είναι Βρετανούς αξιωματικούς. Επίσης στην παρ. 10 στο αυθεντικό κείμενο δεν υπάρχει η λέξη «συμμάχων» πριν από την τελευταία λέξη: αξιωματικών.


Η σημασία της διαφοράς είναι ολοφάνερη: Η συνθηκολόγηση αυτή των Γερμανοϊταλών έγινε μόνο προς τους Βρετανούς και Βρετανοί θα έχουν την αρμοδιότητα της εφαρμογής της. Το γράμμα και το πνεύμα, λοιπόν, των αυθεντικών εγγράφων της συνθηκολόγησης της 9.5.1945 στη βίλλα ΑΡΙΑΔΝΗ της Κνωσού είναι: «Οι Γερμανοϊταλικές στρατιωτικές δυνάμεις της Φρουράς της Κρήτης παραδίδονται και παραδίδουν την Κρήτη στους Βρετανούς, οι δε Βρετανοί εξουσιοδοτούν τις Γερμανοϊταλικές στρατιωτικές δυνάμεις να εξακολουθήσουν την κατοχή, της περιοχής που κατείχαν μέχρι την 9.5.1945, για λογαριασμό των νέων κατόχων Βρετανών, μέχρις ότου ο ανώτατος σύμμαχος Διοικητής αποφασίσει να την παραλάβει»

Πηγή: Εφημερίδα Πατρίς (http://www.patris.gr/)
Συντάκτης άρθρου: Πατρίς (Email: patris@patris.gr)
Κατηγορία άρθρου: Προεκτάσεις
Hμ/νία - Ώρα: 11/5/2009, 13:33


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την απόβαση των Συμμάχων στη Σικελία δεν υπήρχε πλέον λόγος ενισχύσεως των Ελληνικών ανταρτικών ομάδων προκειμένου να παραπλανόνται οι Γερμανοί ότι η απόβαση θα γινόταν στην Ελλάδα. Κύριο μέλημα πλέον των Άγγλων ήταν ο πλήρης έλεγχος των ανταρτών ώστε να επιτύχουν τον πολιτικό τους στόχο που ήταν η παραμονή της Ελλάδας κάτω από την σφαίρα επιρροής της Αγγλίας. Λόγω της ισχύος του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ο εμφύλιος πόλεμος προέβαλε αναπόφευκτος. Αναπόφευκτη ακόμα προέβαλε και η εμπλοκή Αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων προς ενίσχυση των αντιεαμικών δυνάμεων.
Η Συμφωνία αποχωρήσεως των Γερμανικών δυνάμεων κατοχής από την Ελλάδα αμαχητί είχε μεταξύ των άλλων ως αποτέλεσμα και την απόσυρση ολόκληρου του οπλισμού των Γερμανών που σε διαφορετική περίπτωση ήταν ενδεχόμενο να πέσει στα χέρια του ΕΛΑΣ.
Στην Κρήτη τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Τις ΕΟΚ τις ξεχωρίζει από τον ΕΔΕΣ και την ΕΚΑ το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συνεργασίας στελεχών είτε απλών μελών της με τις αρχές κατοχής καθώς επίσης ότι δεν κυριαρχούνταν από παθιασμένο αντικομουνισμό. Είχαν εξαιρεθεί από την Συμφωνία της Βάρκιζας και διατηρούσαν τον οπλισμό τους.
Σύμφωνα με την σχεδίαση των Άγγλων ότι «ήταν επιθυμητές συμφωνίες με Γερμανούς Διοικητές οι οποίοι θα διατηρούσαν το status quo αλλά θα υπήκουαν στις διαταγές τους,» αλλά και επειδή ειδικά για την Κρήτη οι Άγγλοι φαίνεται ότι είχαν άλλα σχέδια στην περίπτωση που το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ επικρατούσε στην υπόλοιπη Ελλάδα (τα γεγονότα μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Πελοπόννησο τους είχαν θορυβήσει) τους οδήγησαν στην χρησιμοποίηση των Γερμανικών στρατευμάτων που είχαν εγκλωβίσει στην Κρήτη. Δεν είχε λόγο ο Μπέντακ στις 14 Νοεμβρίου 1944 να εκδώσει προκήρυξη για τις «κομμουνιστικές συμμορίες που χτυπήθηκαν και ότι τα Χανιά δεν θα πρέπει πλέον να φοβούνται άλλες επιθέσεις τους». Λογικά η μόνη του φροντίδα θα έπρεπε να ήταν η επιβίωση των στρατιωτών του μέχρι την παράδοση τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπέντακ συνελήφθη το 1945, φυλακίσθηκε, δικάστηκε και κρίθηκε αθώος των κατηγοριών που του είχαν απαγγελθεί αφού «επιχειρούσε κάτω από την εξουσία των Άγγλων για την τήρηση της τάξεως στην Κρήτη στην οποία ήταν Διοικητής πριν και αμέσως μετά το τέλος του πολέμου».
Από όλα αυτά εύλογα μπορεί να οδηγηθεί κάποιος στο συμπέρασμα ότι οι Άγγλοι μπροστά σε μια επαπειλούμενη εμφύλια σύρραξη στον Ελλαδικό χώρο που τυχόν οδηγούσε σε ανατροπή του στρατηγικού τους στόχου θα προσπαθούσαν να διασφαλίσουν την παραμονή τους τουλάχιστον στην Κρήτη ώστε να μην χαθεί ολοκληρωτικά η παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο και ο έλεγχος της απ’ αυτούς. Γι’ αυτό τον λόγο εξ άλλου και οι προσπάθειες τους για την δημιουργία αυτονομιστικού κινήματος στο νησί.

http://www.diplomatikoperiskopio.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μην πυροβολείτε ασκόπως